Projekty w Tunezji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Tunezji > Aktywizacja wspólnot z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi internetowych

Aktywizacja wspólnot z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi internetowych

2013Tunezja 

 

Fundacja Press Club

 

tytuł projektu: Monitoring obywatelski: aktywizacja wspólnot z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi internetowych / Citizen monitoring: a way to community empowerment using innovative web devices

 

Rodzące się społeczeństwo obywatelskie w Tunezji boryka się z rozmaitymi problemami organizacyjnymi, dlatego też głównym celem projektu przygotowanego przez Fundację Press Club w partnerstwie z tunezyjską organizacją Sieć Stowarzyszeń na Rzecz Obywatelskości i Rozwoju TACID oraz radiem Sabra FM, było dostarczenie narzędzi umożliwiających identyfikację lokalnych problemów oraz metod interwencji w strukturach miejscowej administracji.

 

Projekt adresowany był do NGO, mediów lokalnych oraz samorządu miasta i dystryktu Kairouan. W jego ramach realizowano szkolenia z dziennikarstwa interwencyjnego, mediów obywatelskich oraz rzeczniczej roli NGO u władz lokalnych. Odbyła się również wizyta studyjna w Polsce pozwalająca na zapoznanie się z metodą działań mediów niezależnych i obywatelskich.

 

Zasadniczym elementem projektu było stworzenie narzędzia internetowego, strony www.fixkairouan.org (korzystającej z rozwiązań tzw. fix-my-street), zbierającej informacje o charakterze interwencyjnym z dziedzin takich jak: ekologia, problemy społeczne czy szeroko rozumiane sprawy obywatelskie. W przyszłości portal ma stać się niezależnym źródłem informacji dla regionu.

 

Cele projektu, jakimi były wsparcie NGO w Tunezji oraz usprawnienie dialogu między organizacjami pozarządowymi a lokalnymi strukturami władzy zostały osiągnięte. Jak zaznaczają uczestnicy projektu, ważne było pozytywne nastawienie organów władzy oraz ich aktywna rola w projekcie i rozprzestrzenianiu wiedzy o nim. Projekt uwiarygodnił lokalne NGO, podnosząc ich znaczenie w strukturze społecznej, dzięki czemu stały się atrakcyjnym partnerem dla lokalnej władzy m.in. przy nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 

Read about project in English.

 

pressclub2sm

pressclub1

 

pressclub

 

Skip to content