Projekty w Ukrainie

Aktywna Gromada

 2012 – Ukraina 

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

 

Tytuł projektu: Aktywna Gromada / Active Bunch

 

Według raportu „Jakość życia w regionach Ukrainy” z sierpnia 2011 roku przeprowadzonego przez Międzynarodowy Ośrodek Perspektywicznych Badań obwód doniecki zajął przedostatnią pozycję na 27 regionów Ukrainy. Obszar ten charakteryzuje dodatkowo mała aktywność obywatelska i ogromne potrzeby społeczne. W związku z taką sytuacją Fundacja Inicjatyw Menedżerskich przeprowadziła projekt pilotażowego wdrożenia systemu konsultacji społecznych z mieszkańcami i partnerami pozarządowymi w trzech samorządach obwodu donieckiego na Ukrainie: rejonie Artemowskim, Amwrosijewskim i Krasnoarmijskim.

W ramach projektu przeszkolono 53 urzędników samorządowych w obszarze prowadzenia konsultacji społecznych oraz 48 przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie skutecznych narzędzi i metod monitorowania świadczenia usług publicznych. W drugim etapie realizacji projektu przeprowadzono otwarte konsultacje społeczne, prowadzone innowacyjną metodą RADAR (zgłoszenie inicjatyw przez mieszkańców, analiza problemów, wybór w demokratycznym głosowaniu). W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło  ponad 100 mieszkańców. W ramach przeprowadzonych konsultacji następujące inicjatywy mieszkańców zostały przekazane do realizacji przez samorząd: uporządkowanie strefy odpoczynku i rekreacji na terenie Opytnieńskiej rady wiejskiej, kapitalny remontu Domu kultury w wiosce Krasne, doprowadzenia wody (budowa wodociągu) w wiosce Jelizaweto-Mykoławka.

Ponadto powstały Banki Inicjatyw Samorządowych, dzięki którym mieszkańcy mogą zgłaszać samorządom swoje propozycje dot. lokalnych problemów, które następnie poddawane są konsultacjom społecznym w ramach spotkań RADAR. Najciekawsze inicjatywy są przesyłane w formie wniosków o wsparcie finansowe do Rady Obwodowej. Dodatkowo w ramach realizacji projektu został opracowany podręcznik oraz film edukacyjny opisujący prowadzenie konsultacji społecznych metodą RADAR, który został rozdystrybuowany do 540 samorządów ukraińskich.

  

Więcej o projekcie:
http://fim.org.pl/projekt/aktywnagromada/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fim.org.pl/

 

 

Skip to content