Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji – konferencja w Kiszyniowie 3 grudnia 2012

Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji – konferencja w Kiszyniowie 3 grudnia 2012

3 grudnia w Kiszyniowie odbyła się konferencja „Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji” z udziałem samorządowców z Mołdawii, Litwy i Polski, donatorów międzynarodowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Towarzyszyła ona otwarciu Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Ialoveni pod Kiszyniowem, którego działalność finansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Grupy Zadaniowej ds. Mołdawii Wspólnoty Demokracji.

Konferencję otworzyli goście honorowi: Prezydent Republiki Mołdowy Nicolae Timofti, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdowy Marcel Răducan.

Prezydent Nicolae Timofti podziękował uczestnikom za uwagę poświęconą kwestiom samorządności dodając, że w Mołdawii „w ciągu ostatnich 20 lat dokonano zbyt wielu eksperymentów w dziedzinie struktury administracyjno-lokalnej”. Podziękował jednocześnie Prezydentowi RP za wsparcie: „Panie Prezydencie, wyrażamy wdzięczność za wsparcie finansowo-techniczne, jakiego nam udziela Pana kraj na rzecz stworzenia i funkcjonowania Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Jest to konkretny przykład współpracy ekspertów polskich i mołdawskich, a doświadczenie Polski jest dla nas niezwykle cenne”. Prezydent RP Bronisław Komorowski, podkreślając pozytywne doświadczenia polskiej reformy samorządowej, wyraził nadzieję że również Mołdawia, gdy znajdzie swą drogę do wzmocnienia samorządów, będzie w przyszłości dzielić się swym dorobkiem.

 

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdowy Marcel Răducan nawiązał do pracy samego Centrum mówiąc: „Jestem w pełni przekonany, że Centrum Informacyjne, reprezentowane przez dyrektora Krzysztofa Kolanowskiego i jego pracowników będzie dostarczać wszelkich dostępnych informacji na temat możliwości finansowania zarówno szerokiemu kręgowi odbiorców, jak również beneficjentom lub potencjalnym beneficjentom programów pomocowych”.

W pierwszej części konferencji prof. Jerzy Stępień oraz prof. Michał Kulesza przedstawili dorobek polskiej reformy samorządowej, akcentując rolę samorządów w budowaniu systemu demokratycznego. Prof. Kulesza w swym wykładzie szczegółowo omówił etapy reformy i przedstawił podział administracyjny Polski. Przedstawiono też podział administracyjny Litwy i Mołdawii, doświadczenia w reformowaniu struktury administracyjnej obu państw.

W drugiej części konferencji  samorządowcy polscy z województwa Małopolskiego i Podlaskiego przedstawili swe osiągnięcia, szczególnie akcentując wyniki swych projektów finansowanych ze środków unijnych.

Galeria>>>

 

Skip to content