Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli tadżyckich NGOs

Warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli tadżyckich NGOs

TJK2

Między 19 a 26 listopada br. dziesięciu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych przeprowadziło warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli tadżyckich NGO’sów.

Działania w ramach projektu „Wykorzystanie know-how polskich organizacji pozarządowych przez organizacje obywatelskie w Tadżykistanie” miały miejsce w stolicy Tadżykistanu (Duszanbe) oraz okolicach. Celem projektu było przekazanie polskiego doświadczenia pracy we wskazanych dziedzinach (przekazanie polskiego know – how).

W dniach 19-22 listopada, w ośrodku szkoleniowym Sarob oddalonym 44 kilometry na północ od stolicy, równolegle odbyło się 5 warsztatów z dziedzin: nieformalnej edukacji obywatelskiej, aktywizacji młodzieży (dwa  warsztaty), rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych i roli mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 25 organizacji tadżyckich ze wszystkich prowincji kraju: Chatlonu, Górnobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego, Sogdu oraz Rejonów Administrowanych Centralnie – w sumie 50 osób.

W dniach 23-25 trwały konsultacje i sesje doradcze. Polscy uczestnicy projektu odwiedzili siedziby organizacji tadżyckich w miastach Duszanbe, Tursunzade oraz Kurgan-Tube. W trakcie konsultacji przedstawiali doświadczenia i działania polskich organizacji, a także zapoznali się z działalnością tadżyckich NGO’sów oraz ich planami na przyszłość.

Podczas projektu zawiązało się wiele znajomości , które zaowocowały wymianami kontaktów i idei na przyszłą współpracę na rzecz Tadżykistanu ( także współpracę i partnerstwa między organizacjami tadżyckimi oraz polskimi). Niektórzy uczestnicy tadżyccy po raz pierwszy założyli konta poczty elektronicznej, kilkoro z nich zarejestrowało się na portalu Facebook.

TJK1

Projekt został pozytywnie oceniony zarówno przez polskich jak i tadżyckich uczestników. Wstępne podsumowanie ankiet i wywiadów wskazuje, że doświadczenie i wiedza przekazana podczas wizyty Polaków w Tadżykistanie jest przydatne w pracy organizacji tadżyckich.

Podsumowanie spotkania  i spis tadżyckich organizacji uczestniczących w projekcie wraz z ich danymi kontaktowymi zamieszczone zostaną wkrótce na stronie www.pcpm.org.pl.

Organizatorami projektu „Wykorzystanie know-how polskich organizacji pozarządowych przez organizacje obywatelskie w Tadżykistanie” było Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan.

Tekst: Magdalena Gromek – koordynatorka projektu

Zdjęcia: Elżbieta Świdrowska

 

 

Skip to content