Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Jak upamiętnić tragedię wołyńską?

Jak upamiętnić tragedię wołyńską?

27 listopada w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943” odbyło się seminarium pt. „Sposoby upamiętniania historii. Wołyń 1943” . Spotkanie otworzyli przedstawiciele partnerskich organizacji projektu – Dziekan Wydziału Historii prof. Anatolij Szwab oraz Konsul RP w Łucku – Krzysztof Sawicki. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy akademiccy, a także pracownicy Biura Edukacji IPN z Warszawy.

Organizatorzy projektu zaprezentowali efekty dotychczasowej pracy, tj. zebrane materiały dokumentalne, stronę internetową oraz przygotowywaną, także do druku, publikację on-line (w jez. ukraińskim, polskim, angielskim). Na koniec spotkania osobistymi refleksjami podzielili się młodzi uczestnicy letniej ekspedycji naukowej po Wołyniu– ukraińscy studenci Wydziału Historii przy Państwowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. Do wieczora odbywały się warsztaty zapoznające studentów z metodami sposobami upamiętniania historii poprzez zbieranie ustnych relacji oraz animowania sieci.

Projekt ten jest polsko-ukraińskim działaniem organizowanym przez Stowarzyszenie „Panorma Kultur”, we współpracy m.in. z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” , Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku, Konsulatem RP w Łucku i „Gazetą Wołyńską”. Tego lata grupa studentów z Polski i Ukrainy wspólnie podjęła się zbadania tematu konfliktu polsko-ukraińskiego i zbierała relacje wśród mieszkańców Wołynia. Ekspedycja trwała od 15 do 31 lipca, a przebiegała trasą większych miast, kolejno: Łuck – Równe – Włodzimierz Wołyński – Nowowołyńk – Szack. Dwudziestoosobowa grupa młodych Polaków i Ukraińców odwiedziła ponad 50 miasteczek i wiosek, m.in.: Торчин (Torczyn), Новий Двір (Nowy Dwór), Хорохорин, Сирники (Chorochoryn, Syrniki), Костопіль, Мирне (Kostopol, Myrne), Залавя (Zalawia), Грицкі (Hrycki), Хринів (Hryniw), Крать, Ставки (Krać, Stawki),Світязь (Świtaź).

Efekt wspólnej pracy stanowi zarejestrowanie (audio i video) ponad 140 relacji ustnych, które są cennymi wspomnieniami dokumentującymi historie ratowania Polaków przez Ukraińców, a także Ukraińców przez Polaków w latach 1943–1947.

Więcej materiałów na profilu projektu na Facebook’u oraz stronach www.pojednanie.org.pl oraz www.wolyn.teatrnn.pl.

Skip to content