Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Centra Rozwoju Gromad–konferencja w Symferopolu

Centra Rozwoju Gromad–konferencja w Symferopolu

   

W dniu 19 listopada 2012 r. odbyła się w Symferopolu otwarta konferencja w projekcie „Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad”. W jej ramach partnerzy projektu – fundacja Terra Humana, Towarzystwo Lwa oraz Projekt UNITER dokonali podsumowania przeprowadzonych działań oraz starali się dokonać ustaleń co do ewentualnych dalszych potrzeb beneficjentów projektu. W konferencji wzięli udział, oprócz licznie zgromadzonych pracowników i wolontariuszy Centrów Rozwoju Gromad (CRG), przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Handlu AR Krym, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego AR Krym i UNDP „Program Rozwoju Regionalnego Krymu”.

W pierwszej części konferencji podsumowane zostały działania w projekcie prowadzące do wypracowania strategii działania dla Centrów Rozwoju Gromad z Bakczysaraju, Dżankoi, Saki, Sewastopola i Sowietskiego. Uczestnicy październikowych warsztatów trenerskich zrelacjonowali pozostałym obecnym ich przebieg, zostały także im wręczone przez prowadzących certyfikaty ukończenia szkolenia. W związku ze zbliżającym się w połowie przyszłego roku zakończeniem działalności Programu UNITER na Krymie – konferencja stała się okazją do dokonania pierwszych podsumowań programu CRG. Następnie każde CRG miało okazję zaprezentowania swojej działalności w okresie mijających 2 lat prowadzenia projektu.

W drugiej części konferencji mającej charakter warsztatowy, uczestnicy zastanawiali się nad przyszłością programu oraz identyfikowali własne problemy i braki nie pozwalające im skutecznie działać w swoim otoczeniu. Wspólnie doszli do konkluzji o konieczności kontynuacji programu CRG oraz możliwości rozszerzenia go na kolejne rejony AR Krym w następnych latach. Ustalono wstępną formułę ciała koordynującego działalność przyszłej sieci CRG po zakończeniu pracy przez Program UNITER. Partnerzy w projekcie – Terra Humana oraz Towarzystwo Lwa zadeklarowali dalszą współpracę z CRG, co spotkało się z dużym zadowoleniem uczestników spotkania.

 Justyna Bittel, Koordynatorka Projektu

Skip to content