Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > W Krzywym Rogu na Ukrainie powstało partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań

W Krzywym Rogu na Ukrainie powstało partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań

16 sygnatariuszy podpisało 16 listopada br. w Krzywym Rogu na Ukrainie deklarację partnerskiej współpracy na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań. Jest to efekt półrocznych działań na rzecz wzmocnienia demokracji lokalnej i dialogu społecznego pomiędzy różnymi partnerami, realizowanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) na Ukrainie, a zarazem początek kolejnego etapu współpracy.

Przez dwa dni warsztatów (15-16.11.2012) przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, biznesu, uczelni, jak również urzędu miasta Krzywy Róg pracowali nad formułą i planem działania powstającego partnerstwa na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań. W organizacji i prowadzeniu spotkania wzięły udział przedstawicielki Fundacji MiLA (Barbara Kazior i Anna Jarzębska) oraz ekspert ukraińskiej NARDA (Jerzy Darowski).

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z przebiegiem Polsko-Ukraińskiego Okrągłego Stołu w Krakowie (8-10.10.2012), wysłuchać prezentacji na temat prowadzonych już w Krzywym Rogu działań na rzecz edukacji ekologicznej i monitorowania stanu rzeki oraz prawnych aspektów powoływania partnerstwa trójsektorowego na Ukrainie.

Przede wszystkim jednak spotkanie było okazją do wspólnego wypracowania deklaracji partnerskiej współpracy, sformułowania celów działania partnerstwa i planu działania na najbliższy okres. Kulminacyjnym punktem warsztatów było uroczyste podpisanie deklaracji partnerskiej współpracy. Zaraz po nim odbyło się oficjalne Walne Zgromadzenie partnerów, podczas którego wybrana została Rada Koordynacyjna Partnerstwa (pełniąca funkcje zarządcze) oraz sekretariat partnerstwa. Partnerzy z Krzywego Rogu posiadają już więc trwałą strukturę, która ułatwi realizację wspólnych inicjatyw na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań. Fundacja MiLA jest również sygnatariuszem porozumienia, zatem wierzymy, że na tym nie kończy się nasza współpraca z Krzywym Rogiem.

Anna Jarzębska, Koordynatorka Projektu

Skip to content