Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych – Liderzy Przemian Demokratycznych w Nowogradzie Wołyńskim- Wszyscy zwyciężyli

Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych – Liderzy Przemian Demokratycznych w Nowogradzie Wołyńskim- Wszyscy zwyciężyli

  

„Niezależnie od zajętego miejsca w konkursie giełdy inicjatyw wszyscy jesteście zwycięzcami”. To najczęściej powtarzane stwierdzenie, który płynęło z ust Mera Nowogradu – Wołyńskiego, polskich i ukraińskich organizatorów oraz przedstawicieli władz oświatowych w stronę młodzieży szkolnej, która uczestniczyła w projekcie Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych – Liderzy Przemian Demokratycznych, realizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Konferencja podsumowująca projekt oraz popularyzująca jego efekty w Nowogradzie – Wołyńskim miała miejsce 20 listopada. Z tej okazji w gronie 100 uczestników spotkania znaleźli się nie tylko uczniowie z Nowogradu, ale i przedstawiciele współzawodniczących Firm Młodzieżowych z Eupatorii, opiekunowie, nauczyciele i dyrekcje szkół, a także rodzice, reprezentanci NGO`s, członkowie społeczności lokalnej, środków społecznego komunikowania, a także dyrektor Cersanitu.

Najefektowniejszą częścią spotkania były wystąpienia młodzieży, która przygotowała wystawki o swoich Firmach oraz prezentacje z działalności, a także przedstawiła na forum publicznym własne refleksje, wrażenia z udziału w projekcie. Chyba jednak najważniejszym elementem dla młodzieży było wręczenie nagród i wyróżnień w rywalizacji w czasie Giełdy (za liczbę zdobytych punktów). Ze względu na bardzo dobrą pracę uczestników w ramach Firm, Komisja Oceny Akcji postanowiła do konkursu dodać i nagrodzić zwycięzców oraz 2 i 3 miejsce w dodatkowych kategoriach związanych z Giełdą Inicjatyw. W ten sposób sprawiliśmy uczestnikom dodatkową radość wyróżniając ich za: Najlepszą Inicjatywę Społeczną, Najbardziej Profesjonalną i Przedsiębiorczą Grupę, „Najszerzej otwarte serce” oraz najlepszą prezentację działalności. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy byli świadkami podpisania przez przedstawicieli trzech organizacji partnerskich listu intencyjnego dotyczącego przedłużenia pracy metodą giełdy inicjatyw w przyszłości.

Jan Fedirko, Koordynator Projektu

Skip to content