Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Konkurs prac dziennikarskich zakończony – laureaci z Tunezji przyjeżdżają do Polski

Konkurs prac dziennikarskich zakończony – laureaci z Tunezji przyjeżdżają do Polski

W dniach 11-17 listopada 2012 roku na zaproszenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana do Warszawy zawitają laureaci konkursu dziennikarskiego z Tunezji, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzonych przez Fundacje w kilku miastach tunezyjskich.  Zaproszeni do Polski laureaci konkursu podczas tygodniowego pobytu odbędą krótki staż w renomowanych redakcjach tygodników lokalnych oraz odwiedzą kilka redakcji mediów centralnych.

Do udziału w konkursie uprawnieni byli wszyscy uczestnicy szkoleń przeprowadzonych podczas wizyty studyjnej w dniach 22-26 września 2012 roku. Szkolenia te odbyły się w 4 miastach Tunezji: Tunisie, Gafsie, Sfax i Sousse i prowadzone były przez tunezyjskich i polskich ekspertów – Slima Ayedi,  Jurka Jureckiego i Joanną Kowalską. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 55 uczestników wśród, których znaleźli aktywni dziennikarze mediów centralnych i lokalnych i blogerzy.

Punktem wyjścia do dyskusji i szkoleń była sytuacja polskiego i tunezyjskiego dziennikarstwa śledczego określanego również mianem interwencyjnego. Polskie lokalne dziennikarstwo śledcze wyróżnia się znacząco na tle mediów europejskich. Od początku było i jest ono silnie związane z walką z korupcją, szczególnie w pierwszych latach transformacji. Godne uwagi jest też zachowanie silnej niezależności od władz lokalnych oraz fakt sprawowania realnej kontroli nad instytucjami na szczeblu lokalnym. Polskie doświadczenia, a w tym aktywne uczestnictwo oraz istotna rola mediów w życiu demokratycznym w ramach społeczności lokalnych jest pewnym odniesieniem i doświadczeniem, którym chcieliśmy się podzielić z tunezyjskimi partnerami. To wyjątkowe doświadczenie, w połączeniu z perspektywą organizacji wyborów lokalnych w Tunezji w 2013 roku było jednym z głównych bodźców do przygotowania i przeprowadzenia projektu oraz do zorganizowania przez Fundację cyklu spotkań skierowanych do tunezyjskich dziennikarzy, blogerów i działaczy z różnych miast Tunezji.

Podczas każdego ze spotkań uczestnicy z różnych środowisk dziennikarskich mogli w części warsztatowej – porównać swoje z polskimi metodami pracy dziennikarzy śledczych (kwestie budowy redakcji, metody prowadzenia śledztw dziennikarskich, formy najefektywniejszego przekazu etc.), a także przedyskutować z polskimi ekspertami tematy, takie jak forma, jaką może przyjąć „śledztwo” w lokalnych społecznościach, czy też proces otrzymania profesjonalnych legitymacji prasowych, zagadnienia realnej sytuacji wolności prasy oraz braku profesjonalnego przygotowania niektórych z osób zajmujących się dziennikarstwem. Integralna częścią spotkań były dyskusje i wymiana doświadczeń, które to przebiegały wokół tematu charakteru przemian na rynku mediów, jakie zaszły w czasie transformacji ustrojowej oraz na dzieleniu się  doświadczeniem związanym z tworzeniem gazety – w tym przypadku Tygodnika Podhalańskiego. Jednym z istotnych zagadnień poruszanych była również wspólna rozmowa na temat źródeł finansowania lokalnych gazet.

Marek Dominik Peda, koordynator projektu

Skip to content