Aktualności

Debata w Gurdżaani

9 listopada 2012 r. w ramach projektu „GEO-connected: Partnerstwo NGO z samorządem na rzecz informatyzacji obszarów wiejskich Gruzji” w Gurdżaani odbyła się  debata, której celem było upowszechnienie rezultatów projektu wśród przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i gruzińskiego samorządu (sakrebulo). W trakcie debaty zaprezentowano rezultaty osiągnięte w projekcie i stronę internetową: www.gurjaani.org, założenia konkursu dot. informatyzacji wsi w prowincji Gurdżaani, zaprezentowano również dostępne źródła finansowania dla projektów realizowanych na terenie Gruzji. Debatę relacjonowała lokalna prasa i telewizja.

W trakcie pobytu polskich ekspertów w Gurdżaani podpisane zostało porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Media Center Kakheti – Gruzja oraz Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica – Polska.

Więcej informacji na stronie: http://e-misja.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Skip to content