Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Gruzja: kontynuacja programu inicjatyw społecznych dla Miasta Rustavi

Gruzja: kontynuacja programu inicjatyw społecznych dla Miasta Rustavi

W dniach 8- 12 października 2012 w mieście Rustavi odbyły się warsztaty, których celem było przedstawienie polskich doświadczeń w zakresie inicjatyw lokalnych, a także identyfikacja potrzeb mieszkańców w wybranych dzielnicach miasta. Warsztaty odbywały się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina przy wsparciu ekspertów Urzędu Miasta Gdynia oraz Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”.

Pierwsze dwa dni polscy eksperci prezentowali pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rustavi pakiet przykładów inicjatyw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób niepełnosprawnych, aktywizacji młodzieży oraz wzmocnienia wspólnot mieszkaniowych. Równolegle toczyły się prace nad ostatecznym kształtem kwestionariusza ankietowego dotyczącego badania preferencji mieszkańców, co do projektów lokalnych w wybranych dzielnicach. Eksperci przeszkolili zespół ankieterów lokalnych oraz wyjaśnili zasady kodowania ankiet. Na podstawie wyników zostanie opracowany raport końcowy.

Trzy kolejne dni poświęcone były pracy warsztatowej z różnymi grupami interesariuszy projektów społecznych w Rustavi. Oprócz mieszkańców poszczególnych osiedli w warsztatach brali udział także pracownicy urzędu miasta raz instytucji zarządzającej infrastrukturą miejską. Zidentyfikowane potrzeby mieszkańców wskazują na konieczność stworzenia lub odnowienia istniejących miejsc spotkań, które powstały wiele lat temu i wymagają znacznych nakładów finansowych. Miejsca będą stanowiły centra aktywizacji lokalnej społeczności, a ich formuła wpisuje się w specyfikę życia w Gruzji, gdzie ludzie od pokoleń spędzają czas wolny poza domem. Opracowano wstępne założenia projektów wraz z propozycją działań i szacunkiem kosztów. Zespoły robocze pod kierunkiem lokalnych liderów są w trakcie opracowania szczegółowych informacji o projektach przed kolejną wizytą ekspertów z Polski zaplanowaną na listopad.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Skip to content