Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Ukraina: poważne naruszenia zagrażają uczciwości procesu liczenia głosów

Ukraina: poważne naruszenia zagrażają uczciwości procesu liczenia głosów

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna kontynuuje działania na Ukrainie obserwując końcowe etapy procesu wyborczego.

Trwające wciąż liczenie głosów charakteryzuje się znacznymi opóźnieniami w przypadku okręgów jednomandatowych, zwłaszcza w kilku Okręgowych Komisjach Wyborczych w Kijowie, gdzie konkurencja między kandydatami jest bardzo ostra.

Członkowie komisji okręgowych stwarzają przeszkody w procesie liczenia głosów. Obserwatorzy Misji odnotowali, iż duża liczba członków komisji okręgowych celowo nie pojawiła się na obradach komisji i odmówiła podpisania uzgodnionych protokołów. Ponadto pracownicy komisji nie wykorzystali wszystkich możliwych środków prawnych, które zapobiegłyby opóźnieniom. Centralna Komisja Wyborcza (CKW) nie zapewniła komisjom okręgowych należytej pomocy prawnej.

Zaobserwowano tez znaczne rozbieżności między danymi opublikowanymi na stronie internetowej CKW a protokołami z Obwodowych Komisji Wyborczych. Duża liczba protokołów komisji obwodowych została do nich odesłana ze względu na błędy proceduralne.

Obserwatorzy Misji odnotowali kilka przypadków zastraszania członków komisji okręgowych i obwodowych. Obecność nieupoważnionych osób dodatkowo zwiększała poziom chaosu i napięcia w komisjach okręgowych.

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna (CSEOM) jest przedsięwzięciem organizacji pozarządowych z Polski Fundacja im. Stefana Batorego, Niemiec European Exchange i Litwy Eastern Europe Studies Centre zorganizowanym pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego i Markusa Meckela.

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna działa w Ukrainie od 17 września do 7 listopada i składa się z 15 ekspertów i obserwatorów długoterminowych oraz obserwatorów krótkoterminowych rozmieszczonych na terenie kraju. Raport końcowy opublikowany zostanie 30 listopada 2012.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Skip to content