Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych (CIWL) dostarcza wszelkich potrzebnych informacji (know-how) władzom lokalnym, które mają pomysł na wdrożenie projektu, ale wciąż szukają zagranicznych partnerów i możliwości finansowania.

Prowadzone przez Fundację Solidarnoości Międzynarodowej Centrum istnieje dzięki współpracy Polski, Mołdawii i Stanów Zjednoczonych, w ramach Moldova Task Force będącego częścią projektu Democracy Partnership Chalange realizowanego przez Wspólnotę Demokracji (Community of Democracies). Działalność Centrum zainauguroowana została jesienią 2012 roku konferencją „Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji” z udziałem samorządowców z Mołdawii, Litwy i Polski, donatorów międzynarodowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konferencję otworzyli Prezydent Republiki Mołdowy Nicolae Timofti, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdowy Marcel Răducan.

Realizacja działań Centrum odbywa się na trzech poziomach:

Strona internetowa, na której znajdą się informacje o darczyńcach, ich wymagania odnośnie projektów (podręczniki), jak również baza potencjalnych międzynarodowych beneficjentów poszukujących partnerów w Mołdawii i vice versa.
Szkolenia dotyczące tematów z obszarów zainteresowań lokalnych władz i organizacji pozarządowych aplikujących o dofinansowanie (jak przygotować zgłoszenie, jak zrealizować udany projekt, współpraca z partnerami, tworzenie sprawozdań itp.) Szczegółowa treść szkoleń oparta jest na zapotrzebowaniu zgłoszonym przez same samorządy.
Indywidualne konsultacje przeprowadzane nie tylko w Ialoveni, lecz także w terenie. W tym celu Dyrektor składa wizyty we wszystkich regionach (raioane) Mołdawii, aby zdobyć więcej informacji o ich potrzebach. Co ważne, działania te są uzgadniane z innymi instytucjami, które mogą  zapewnić podobne wsparcie regionom (jak np. agencje rozwoju regionalnego – ADR), aby osiągnąć efekt synergii i nie spowodować nakładania się na siebie podobnych inicjatyw.

Wszystkie działania organizowane przez CIWL są bezpłatne.

Centrum powstało w wyniku podpisania „Memorandum of Understanding” pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej dnia 29 czerwca 2012 roku i jest współfinansowane przez USAID i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Biuro CIWL działa w Ialoveni w lokalu udostępnionym bezpłatnie dzięki staraniom ADR-Centru i wsparciu rządu Mołdawii.

          fsm male

 

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Information Center for Local Authorities

Centru de Informare pentru Autoritățile Locale (în sediul ADR-Centru)

www.centruinfo.org

facebook1

Adres: Str. Alexandru cel Bun 33, MD-6801 Ialoveni Rep. Moldova

tel: +373 268 93408

fax +373 268 22692

Tomasz Horbowski, Dyrektor Centrum

tomasz.horbowsk@centruinfo.org

Skip to content