Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Tadżykistan potrzebuje współpracy z Polską

Tadżykistan potrzebuje współpracy z Polską

W trakcie tygodniowej wizyty w Polsce dyrektor generalny Stowarzyszenia Naukowej i Technicznej Inteligencji Tadżykistanu Farruh Tyuryaev przedstawiał potencjalne pola współpracy między polskimi a tadżyckimi organizacjami pozarządowymi.

Celem wizyty było nawiązanie kontaktów między organizacjami pozarządowymi z Polski i Tadżykistanu, który jest jednym z priorytetowych krajów w ramach konkursu regrantingowego „Wsparcie Demokracji” organizowanego przez Fundację „Wiedzieć Jak”.

Faruch Tiuriajew jest jednym z bardziej doświadczonych i szanowanych działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Tadżykistanie. Jego organizacja działa 20 lat i zajmuje się m.in. zmniejszeniem ubóstwa, rozwojem terenów wiejskich, edukacją dorosłych, programami młodzieżowymi, innowacjami społecznymi oraz rozwojem biznesu związanego z rolnictwem.

Na spotkaniu w Fundacji „Wiedzieć Jak” z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych Faruch Turiajew przedstawił najpoważniejsze problemy Tadżykistanu i potencjalne pola współpracy. Mówił też o trudnościach sektora pozarządowego w kontaktach z miejscowymi władzami i słabości tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego.

W czasie tygodniowego pobytu w Polsce Faruch Tiuriajew odbył spotkania m.in. w MSZ RP, Sejmie RP, Fundacji Szkoła Liderów, Pracowni badań i innowacji społecznych „Stocznia”, Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Sputnik Photos, Krajowym Centrum ds. AIDS oraz w Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie.

Zachęcamy polskie organizacje pozarządowe do współpracy z partnerami w Tadżykistanie!

Skip to content