Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością w Gruzji

Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością w Gruzji

W dniach 14 – 19 października 2012 r. w Tbilisi odbyło się seminarium „Wczesne wspomaganie warunkiem realizacji prawa do nauki dzieci z niepełnosprawnością” mające na celu podwyższenie poziomu przestrzegania praw dzieci z niepełnosprawnością w Gruzji, w szczególności stosowania wczesnej wieloaspektowej diagnozy rozwoju oraz koniecznej interwencji i wspomagania dziecka w wieku doszkolonym. Seminarium zorganizowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Global Initiative on Psychiatry – Tbilisi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do podjęcia nauki w szkole.

W trakcie seminarium zapoznano gruzińskich specjalistów pracujących z małymi dziećmi (lekarzy, psychologów, pedagogów – specjalistów pracujących w przychodniach, domach opieki i organizacjach pozarządowych) z ideą wczesnego wspomagania, warunkami skuteczności oraz skutkami niepodejmowania lub podejmowania zbyt późno działań wspomagających rozwój małego dziecka. Eksperci podzieli się polskimi doświadczeniami w tym zakresie i zaprezentowali szereg filmów szkoleniowych dotyczących pracy z małym dzieckiem.

Należy podkreślić, że Gruzja podpisała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w lipcu 2009 r., jednak do tej pory jej nie ratyfikowała.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

 

 

Skip to content