Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Szkolenie dla wydawców i pracowników gruzińskich gazet lokalnych

Szkolenie dla wydawców i pracowników gruzińskich gazet lokalnych

Jak znaleźć dobry punkt, w którym można sprzedawać gazetę i jak poprowadzić rozmowę z właścicielem punktu – między innymi takie elementy planowania kolportażu własnego przećwiczyli wydawcy gruzińskiej prasy lokalnej podczas szkolenia w Batumi w dniach 8-10 października 2012.

Szkolenie było kolejnym etapem projektu „Gazeta lokalna w Gruzji jako mało przedsiębiorstwo” realizowanego przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód we współpracy z Kaukaskim Centrum Dziennikarzy. Do tej pory wydawcy gruzińskiej prasy przeszli dwa etapy projektu: pierwszy, to szkolenie w Gruzji w Kvareli Lake (lipiec 2012), podczas którego zapoznali się z ogólnymi zasadami kolportażu własnego i drugi – wizyta w Polsce we wrześniu 2012, w trakcie której poznali doświadczenia polskiej prasy lokalnej w zakresie sprzedaży własnej gazet.

Szkolenie w Batumi poświęcone było podsumowaniu dotychczas zebranych doświadczeń oraz planowaniu wprowadzenia kolportażu własnego w gruzińskich gazetach. Wzięło w nim udział 24 wydawców i pracowników gruzińskich gazet lokalnych. Przeprowadzone w czasie szkolenia ćwiczenie w terenie pozwoliło uczestnikom na doświadczenie realnych sytuacji i problemów, na jakie mogą natrafić podczas wprowadzania w swoich wydawnictwach sprzedaży własnej gazet. Uczestnicy ruszyli na batumskie ulice w poszukiwaniu najlepszych punktów sprzedaży dla – powstałego na potrzeby szkolenia – „Tygodnika Batumskiego”. Gruzińscy kolporterzy mieli okazję zastosować w praktyce argumenty wykorzystywane w negocjacjach z właścicielami sklepów – potencjalnych punktów sprzedaży gazet, takie jak m.in. ustalenie odpowiedniej prowizji. To ćwiczenie pozwoliło gruzińskim wydawcom nie tylko na doświadczenie realnych problemów związanych z kolportażem własnym, ale zainspirowało ich także do różnych działań, które mogą wesprzeć sprzedaż własną w gruzińskich warunkach. Wnioski zebrane po przeprowadzeniu ćwiczenia w terenie pozwoliły na opracowanie wstępnych planów wprowadzenia kolportażu własnego w swoich redakcjach.

Projekt realizowany w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Skip to content