Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Kobiety w Akcji – Tunezyjski etap zakończony!

Kobiety w Akcji – Tunezyjski etap zakończony!

Zakończyła się tunezyjska część działań projektu Fundacji Afryka Inaczej „Kobiety w Akcji”.

Inicjatywa przewidywała działania prowadzące do tworzenia lokalnych wspólnot kobiecych i zachęcanie Tunezyjek do komunikowania swoich opinii oraz autoekspresji za pomocą przygotowanej dla nich platformy internetowej (bloga). Akcja miała służyć również propagowaniu idei wolności słowa oraz praw kobiet z wykorzystaniem nowych mediów i dziennikarstwa obywatelskiego.

Trzyosobowy zespół Fundacji Afryka Inaczej (Jacek Łagowski, Marta Górska, Paweł Średziński) wraz z partnerami tunezyjskimi z Tunisu, L’Association des habitants d’El Mourouj 2 (koordynator lokalny Zied B Abizid) i Sousse, TanitArts (koordynatorka lokalna Lilia Lahmar) oraz przy wsparciu współpracującego ze wszystkimi organizacjami filmowca i tłumacza Lude Reno, przeprowadził dwa trzydniowe warsztaty w obu miastach.

W czasie warsztatów uczestniczki miały okazję nabyć umiejętności technicznych z zakresu obsługi prostego sprzętu fotograficznego, wykorzystania programów obróbki graficznej oraz tworzenia bloga. W ramach projektu odbyły się także warsztaty dotyczące zagadnień estetyki fotografii, doboru tematu i przedstawienia go w ramach reportażu zdjęciowego oraz specyfiki dziennikarstwa obywatelskiego. Oprócz tego każda grupa odbyła godzinny panel dyskusyjny (wyłącznie w kobiecym gronie), dotyczący społecznej roli kobiety w Tunezji zarówno na poziomie rodziny jak i większej grupy społecznej (lokalnej społeczności,  miasta/wsi, państwa). Poruszone zostały kwestie zmiany pozycji kobiety w hierarchii społecznej w zależności od pełnionej funkcji rodzinnej, w czasie kolejnych etapów jej życia (dziecko, siostra, żona, matka). Kobiety też wyrażały swoje opinie na temat podejścia do kwestii praw kobiet w mniej i bardziej tradycyjnych rodzinach oraz w różnych regionach Tunezji.

W sumie w dwóch miastach w ciągu 6 dni udział w warsztatach wzięło 14 kobiet w wieku od 20 do 50 lat, pochodzących z różnych środowisk, ale zamieszkujących tę samą okolicę. Na specjalnie przygotowanym blogu http://femmesenaction.blogspot.com/ do tej pory zostały opublikowane już 23 wpisy, a sam blog zanotował 2459 odsłon (w Tunezji, Polsce oraz USA).

Po zakończeniu warsztatów lokalnym koordynatorom projektu przekazano aparaty fotograficzne w celu umożliwienia kontynuowania akcji.

Jako podsumowanie projektu odbyło się spotkanie z aktywistami dotyczące praw kobiet w Tunezji oraz ewaluacyjna część z udziałem aktywistów i uczestniczek warsztatów. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi projektu oraz tym jak rozwijać i kontynuować podobne akcje na rzecz praw kobiet w Tunezji. Na spotkanie został też przygotowany reportaż jednej z aktywistek tunezyjskich Ayi Chebbi, która zaprezentowała postawy działaczek tunezyjskich. Reportaż ten wraz z opisem projektu zostaną opublikowane w broszurze wydanej w listopadzie w ramach projektu oraz na stronie afryka.org.

Marta Górska – Koordynatorka projektu

Skip to content