Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty w zakresie mediacji, praw człowieka i aktywizacji obywatelskiej w Ukrainie w regionie Ługańska

Warsztaty w zakresie mediacji, praw człowieka i aktywizacji obywatelskiej w Ukrainie w regionie Ługańska

MK5  MK4

Warsztaty z zakresu mediacji i praw człowieka odbyły się w Ukrainie w czterech miastach obwodu Ługańskiego: Antracyt, Łutugino, Siewierodonieck i Ługańsk. Zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy – z Gdańska dr Aleksandra Lewandowska (psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego), z Ługańska – Olga Datsko (psycholożka, mediatorka i trenerka) oraz Mariia Jasinowskaja, doświadczona trenerka z Charkowa, absolwentka programów edukacyjnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ługańsk jest jednym z obszarów Ukrainy szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”, realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku wraz z partnerem ukraińskim Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego, ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli.

Spotkania w szkołach w ramach warsztatów przyniosły wiele ciekawych rezultatów. Widać było żywe i nieudawane zainteresowanie tematem warsztatów wśród uczestników treningu. Robiła wrażenie umiejętność pogłębionej analizy oraz odważne wypowiadanie sądów, nieraz rozbieżnych, na temat istoty konfliktu, roli mediatora, odpowiedzialności oraz relacji wzajemnych uczestników życia szkolnego. Trenerzy przeprowadzili kilka warsztatów, dzięki którym w przystępny i klarowny sposób przybliżyli istotę mediacji i zjawiska konfliktów szkolnych, wskazując na metody i sposoby ich rozwiązywania. Polska ekspertka projektu podkreśliła wagę korzystania z innowacyjnych metod w radzeniu sobie z konfliktami, takimi jak np. mediacja rówieśnicza. Analizy i porównania wskazywały na wiele problemów będących wspólnymi dla polskich i ukraińskich szkół, co jedynie potwierdzało konieczność wymiany doświadczeń. Każdy dzień szkoleniowy kończył się ewaluacją, wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w treningu.

Spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się w Ługańsku po zakończeniu warsztatów pokazało jak duże zainteresowanie wywołują tematy mediacji i praw człowieka w szkole. W spotkaniu wzięła udział ponad połowa wszystkich szkół w Ługańsku, jakich razem jest 50. Byli to uczniowie, którzy wykazali się największą aktynowością podczas warsztatów, a także dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni. W trakcie spotkania zostały omówione efekty warsztatów/szkleń jak i możliwości dalszej współpracy. W oparciu o analizę wstępnych rezultatów projektu, sporządzona została lista szkół, które będą zaproszone do udziału w szkoleniach na temat mediacji i praw człowieka w kolejnych projektach DMK na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie.

Sofiia Useinova, Koordynatorka Projektu

Skip to content