Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > „MŁODZI – AKTYWNI – KREATYWNI” – białoruscy liderzy w Polsce

„MŁODZI – AKTYWNI – KREATYWNI” – białoruscy liderzy w Polsce

W ramach projektu „Młodzi – Aktywni – Kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Warszawę odwiedziła grupa młodych liderów z Białorusi. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat stosunków „obywatel – państwo” w systemie demokratycznym, dyskusja o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego, poznanie doświadczeń polskiej transformacji samorządowej, nawiązanie kontaktów z polskimi przedstawicielami z NGO i przedsiębiorcami oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami działań wszystkich sektorów.

W ciągu siedmiodniowego pobytu w Polsce młodzież z Białorusi miała okazję zapoznać się z przemianami w Polsce w latach‘80 i ‘90 oraz zastanowić nad przydatnością polskich doświadczeń na gruncie białoruskim. W Kancelarii Prezydenta RP, podczas spotkania z Doradcą Prezydenta RP, białoruscy liderzy dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania systemu władzy oraz o kompetencjach polskich organów rządowych. Następnie w czasie wizyty w Parlamencie uzyskali informacje na temat polskiego parlamentaryzmu. Duże zainteresowanie białoruskich liderów wzbudziła tematyka poruszona podczas spotkania przy okrągłym stole z udziałem również polskich samorządowców: przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Białorusini mogli dowiedzieć się wiele na temat relacji i kontaktów tych instytucji z organizacjami pozarządowymi, poszerzyć wiedzę na temat roli społecznej i zasad pracy różnych instytucji zarówno o charakterze społecznym, jak i kulturalnym czy edukacyjnym.

Ważną częścią wizyty były liczne spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami lokalnymi. Białoruskich partnerów zainteresowały dobre praktyki, projekty realizowane przez odwiedzane organizacje oraz współpraca lokalnych społeczności z samorządami.

Podczas wizyty zorganizowano także dwudniowe polsko – białoruskie warsztaty na temat społeczeństwa obywatelskiego, a także roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości. Warsztatom towarzyszyły występy przygotowane przez uczestników projektu z Białorusi, a wieczór polsko – białoruski urozmaiciła tradycyjna białoruska kuchnia.

Alina Kierod – koordynator projektu

Skip to content