Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

Prawie 400 mln USD Polska wydała w 2011 r. na pomoc rozwojową i demokratyzację.

To pełna kwota łącznie z polską składką na pomoc w ramach Unii Europejskiej czy wsparciem przekazanym w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najwięcej pomagamy krajom Partnerstwa Wschodniego, Afganistanowi, Afryce Północnej i Bliskiemu Wschodowi. – Za naszą wschodnią granicą zaczyna się największa luka cywilizacyjna i rozwojowa Europy. Z tego względu pomoc krajom Partnerstwa Wschodniego jest naszym obowiązkiem – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceminister spraw zagranicznych. Oprócz pomocy rozwojowej Polska wspiera demokratyzację, wychodząc z przekonania, że bez demokracji nie ma rozwoju.

W sobotę 29 października 2012 r. w ramach V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej przedstawiono raport o rozmiarach i kierunkach tej pomocy w roku 2011. A także drugi raport opracowany przez Grupę Zagranica, czyli koalicję zrzeszającą kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych aktywnych poza granicami naszego kraju. Oba raporty, ten rządowy i przygotowany przez niezależnych ekspertów, są różne w tym roku niż w latach poprzednich, i to na plus – mówi Krzysztof Stanowski, prezes Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zajmującej się w ramach polskiej współpracy rozwojowej demokratyzacją. Chodzi o to, że polska współpraca rozwojowa powoli rośnie i jest coraz bardziej konkretna i przemyślana.

Większą część pomocy rozwojowej w 2011 r. – 978 mln zł – wydano w ramach współpracy wielostronnej. Pieniądze te trafiły m.in. do budżetu ogólnego UE i zostały przeznaczone na pomoc rozwojową realizowaną przede wszystkim przez Komisję Europejską (803 mln zł). Niemal 24 mln zł przeznaczono na dofinansowanie agend i programów systemu Narodów Zjednoczonych, w tym takich instytucji jak Światowa Organizacja Zdrowia czy Międzynarodowa Organizacja Pracy. W 2011 r. Polska po raz pierwszy przekazała środki (130,6 mln zł) na Europejski Fundusz Rozwoju (ang. EDF).

Na pomoc w wymiarze dwustronnym przeznaczono łącznie 261 mln zł, przede wszystkim na wsparcie na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego, Afganistanu oraz krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Z powodu sytuacji budżetowej w przyszłym roku nie należy spodziewać się radykalnego zwiększenia środków na polską pomoc rozwojową, co wzbudza frustrację organizacji pozarządowych. Za to MSZ chce skupiać się na konkretnych priorytetach i obszarach, by skromne środki wydawać w sposób bardziej przemyślany i skoncentrowany.

W czasie Forum często podkreślano, że doświadczenie demokratyzacyjne może być jednym z głównych atutów Polski w dyplomacji publicznej. – Polska jest przykładem sukcesu transformacyjnego. Po tych 20 latach tak jesteśmy odbierani przez świat, w Afryce Północnej, czy przez naszych sąsiadów – mówi wiceszef MSZ Jerzy Pomianowski.

W kuluarach Forum można było zapoznać się z konkretnymi projektami w ramach polskiej współpracy rozwojowej, pracą wolontariuszy w Afryce czy Ameryce Łacińskiej, a także skosztować kuchni świata i obejrzeć pokazy tańca etnicznego.

Zachęcamy do lektury:

Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2011

Raport Grupy Zagranica „Polska Współpraca Rozwojowa 2011″

 

Skip to content