Aktualności

Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zasad wyboru i oceniania wniosków w Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

Idąc naprzeciw inicjatywie organizacji pozarządowych projekt „Zasad” zamieściliśmy na portalu mamzdanie.org.pl – pierwszym ogólnopolskim serwisie dedykowanym otwartym konsultacjom społecznym prowadzonym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Prosimy o zgłaszanie opinii i propozycji dotyczących „Zasad opiniowania i wyboru wniosków” w terminie do dnia 20 października 2012 r.

Skip to content