Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Akademia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej AYSE w Tunezji

Akademia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej AYSE w Tunezji

Mamy sobie tyle do opowiedzenia MTO

W sierpniu 2012 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu przeprowadziło w Tunisie warsztaty dla młodych liderów z terenu całej Tunezji. Warsztaty były częścią większego projektu „Akademia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej AYSE w Tunezji” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Program „Wsparcie Demokracji”.

Do projektu zostało zaproszonych 20 osób, które podczas zajęć warsztatowych doskonaliły swoje umiejętności liderskie, identyfikowały problemy społeczeństwa tunezyjskiego i tworzyły plany działań lokalnych.

Wśród najczęściej identyfikowanych przez uczestników problemów, którymi chcieliby się w przyszłości zająć, pojawiały się zagadnienia ekologiczne, problem dewaluacji wartości podstawowych w tym społeczeństwie takich jak: rodzina, religia, edukacja, problemy pojawiające się podczas transformacji polityczno-społecznej np. korupcja, upadek autorytetu władzy, chaos prawny, bezrobocie, brak perspektyw.

Spośród 20 liderów biorących udział w warsztatach w Tunisie dwunastu najaktywniejszych zostanie zaproszonych do Nowego Sącza w październiku 2012, gdzie przy pomocy członków Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA, skonkretyzują swoje pomysły i wprowadzą je w życie w swoich środowiskach lokalnych.

Barbara Budzik, Koordynator projektu

Skip to content