Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Polsko-Amerykańska współpraca dla demokracji

Polsko-Amerykańska współpraca dla demokracji

Dwa lata po rozpoczęciu strategicznego dialogu między Polską i USA w sprawie promocji demokracji w Pałacyku Przeździeckich przy ul. Foksal w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę.

Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein podkreślił polski wkład w stworzenie Wspólnoty Demokracji w 2000 r. Z kolei wiceszef MSZ Jerzy Pomianowski dziękował stronie amerykańskiej za wypełnienie Wspólnoty treścią w postaci Funduszu Challenge Fund, za pomocą którego można finansować projekty demokratyzacyjne w regionie.

Sekretarz Generalna Wspólnoty Demokracji Maria Leissner dziękowała Polsce i USA za wspieranie jej instytucji, zaś Julia Słucka, szefowa Biura Solidarności z Demokratyczną Białorusi w Warszawie, mówiła o perspektywach demokracji w jej kraju.

Wiceprezes Fundacji „Wiedzieć Jak” Marcin Wojciechowski przedstawił działalność Fundacji oraz projekty realizowane we współpracy z USA. Jest to Centrum Informacyjne dla mołdawskich samorządów, które od stycznia będzie finansowane wspólnie przez Polskę i Stany Zjednoczone oraz dwuletni projekt wsparcia społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na Białorusi.

W dyskusji wzięli udział znani polscy dysydenci z lat 80. i liderzy Solidarności Zbigniew Janas i Zbigniew Bujak, którzy przypomnieli amerykański wkład w polskie zwycięstwo nad komunizmem a także przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych korzystający z amerykańskich grantów.

Skip to content