Aktualności

Bajki polskie po birmańsku

Maung Kyat Khoe polskimi legendami ludowymi zainteresował się w marcu 2012 r. Poznał wówczas koordynatorki projektów „Młoda Demokracja” i „Liderzy Transformacji”, realizowanych w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012, Martynę Gacek oraz Aleksandrę Kłosińską, z Solidarności Polsko-Birmańskiej i Innej Przestrzeni. W jego głowie zrodził się pomysł przybliżenia ludności Birmy polskiej kultury. Dla Maung Kyat Khoe, nowelisty i  gawędziarza jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie kultury danego kraju jest poznanie ludowych opowieści i legendarnych postaci. Chce przybliżyć polskie opowieści dzieciom z Birmy, aby mogły poznać inne kultury i poszerzyć swoje horyzonty. Według niego dzieci wiele mogą nauczyć od legendarnych postaci: męstwa, poświęcenia, dobroci.

Chociaż Polska i Birma są od siebie oddalone, różnią się stylem życia i kulturą, Maung Kyat Khoe widzi wiele podobieństw pomiędzy baśniami z obu krajów. Na przykład, polska opowieść o Janosiku przypomina historię „Saw Ra Nga Tet Pya” a legenda o smoku wawelskim baśń o „Maung Pauk Kyine i smoku”. Maung Kyat Khoe ma nadzieję, że może któregoś dnia uda mu się napisać opracowanie porównujące folklor Birmy i Polski.

Maung Kyat Khoe (Mr Soot) jest gawędziarzem z Birmy zwanej też Mjanmą, współzałożycielem birmańskiego magazynu internetowego “Myat Shu” http://www.myatshu.com, publikującym swoje nowele i satyry również w magazynie “Kaung Kin (The Sky)” http://www.kaungkin.com

Maung Kyat Khoe (Mr Soot) is a storyteller from Burma aka Myanmar. He is a co-founder of Burmese e-zine “Myat Shu” http://www.myatshu.com and a contributing novelist / satirist to Burmese e-zine “Kaung Kin (The Sky)”http://www.kaungkin.com.

He first got interested in Polish folk tales in March 2012 when he met coordinators of “Young Democracy” and “Transformation Leaders” projects – Martyna Gacek and Aleksandra Klosinska. As a storyteller and a novelist, he believes one of the best ways to understand another culture is to get to know its folk tales and legendary characters. He wants to introduce Polish culture to Burmese children so that they can learn cultures of different countries around the world and broaden their horizons. He says that children can always learn something – brave, sacrifice, loving, kindness – from the legendary characters.

Though Poland and Burma are far from each other and have different cultures and different lifestyles, he sees the similarities between their folk tales. For instance, the Polish people have champion “Janosik” and the Burmese have “Saw Ra (the thief) Nga Tet Pya”, Poland has “The Wawel Dragon” and Burma has “Maung Pauk Kyine and The Fire Dragon”. Maung Kyat Khoe hopes that perhaps one day he can write a paper comparing Polish and Burmese folklores.

Martyna Gacek oraz Aleksandra Kłosińska mają zaszczyt przedstawić prawdopodobnie pierwsze w historii tłumaczenie polskich baśni ludowych na język birmański.

Poniżej linki do czterech polskich baśni: “Wars i Sawa”, “Lech, Czech i Rus – legenda o trzech braciach”, “Janosik” .

Za tłumaczenie bardzo dziękujemy Maung Kyat Khoe.

Martyna Gacek and Aleksandra Kłosińska proudly present perhaps the first ever translation of Polish folk tales into Burmese.

Below you can find the link to the stories: “Wars and Sawa”, “The legend about three brothers: Lech, Czech and Rus”, “Janosik”, “Crow and the princess” .

We are very thankful to Maung Kyat Khoe for the translation.

Polish Tale – Janosik

Polish Tale – The Three Brothers

Polish Tale – The Legend of The Warsaw Mermaid

Polish Tale – The Crow and Princess

Skip to content