Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Świadoma młodzież-demokratyczne społeczeństwo, Ługańsk, Ukraina

Świadoma młodzież-demokratyczne społeczeństwo, Ługańsk, Ukraina

W dniach 22-27 sierpnia miało miejsce seminarium metodyczne będące częścią projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” realizowanego przez Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku (DMK) w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012 dla obwodu Ługańska na Ukrainie. Partnerem projektu jest Grupa Mediacji Obwodu Ługańskiego. Ługańsk jest jednym z obszarów kraju szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli.

Podczas seminarium w Gdańsku trenerki z Ukrainy: Galyna Tyshchenko, Maria Yassenovskaya, Olga Datsko, zapoznały się z polskim doświadczeniem i praktyką w obszarze praw człowieka, a w szczególności praw dziecka w szkole, praw i obowiązków uczniów i nauczycieli, mediacji, w tym metod zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, aktywizacji obywatelskiej – demokratycznego wychowywania młodzieży, kształtowania świadomości obywatelskiej przez nauczycieli w szkole. Ukraińskie trenerki spotkały się z przedstawicielami polskich placówek kształceniowych: Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Gdańsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Istotnym wydarzeniem stała się także dyskusja nt. „zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w szkole” wywołana prezentacją przedstawioną przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz wizyta w Polskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie). Oprócz konkretnych wskazówek, na co trzeba zwrócić uwagę przy przeprowadzeniu szkoleń dla uczniów i nauczycieli związanych z mediacją, koledzy po fachu mieli możliwość wymienienia się doświadczeniem oraz zadeklarowali dalszą chęć współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

W czasie seminarium polsko-ukraiński team programowy dokonał również wyboru metodyki i opracował szczegółowy program zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu praw człowieka, mediacji, rozwiązywania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Tak zaplanowane działania zostaną zrealizowane podczas warsztatów dla uczniów i nauczycieli, które odbędą się jesienią br. w obwodzie ługańskim na Ukrainie. Bardzo pomocnym w tej pracy był udział eksperta, pani dr Aleksandry Lewandowskiej-Walter, adiunkta w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz biegłego psychologa i mediatora w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie.

Arkadiusz Goliński, DMK

Skip to content