Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zakończona rekrutacja obserwatorów długoterminowych na Ukrainę

Zakończona rekrutacja obserwatorów długoterminowych na Ukrainę

Komisja rekrutacyjna przy Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODiHR. Wpłynęło 58 zgłoszeń, z których do finału wybrano osiem. Komisja podkreśla, że poziom wszystkich zgłoszeń był bardzo wysoki i wyrównany. Ostatecznie wybrano czterech obserwatorów długoterminowych:

Szymon Harasim
Adam Sauer
Michał Ostasz
Juliusz Głuski
oraz dwóch obserwatorów rezerwowych:

Spasimir Domaradzki
Paweł Kost
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do finału konkursu na obserwację długoterminową automatycznie uzyskają pierwszeństwo w wyborze na obserwatorów krótkoterminowych.

Skip to content