Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kirgistan > Dialog obywatelski w Kirgistanie

Dialog obywatelski w Kirgistanie

 

Pod koniec lipca br. rozpoczęły się pierwsze działania w Kirgistanie na rzecz dialogu obywatelskiego w ramach projektu Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne „Razem dla partycypacji społecznej!”, finansowanego ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku.

Projekt rozpoczęły warsztaty – „Razem na rzecz dobra mieszkańców – czyli o partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i władzy lokalnej” , w których udział wzięli przedstawiciele władzy lokalnej oraz pracownicy organizacji pozarządowych. Warsztaty dotyczyły szans i wyzwań współpracy międzysektorowej, a także wagi dialogu społecznego dla efektywnego rozwoju miasta.

Spotkanie składało się z dwóch części. Rozpoczęło się dwudniowym szkoleniem dla 20 przedstawicieli lokalnej władzy – deputowanych lokalnego parlamentu oraz pracowników Urzędu Miasta Osz. Jego celem było przybliżenie pracownikom instytucji państwowych idei dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej. Szkolenie prowadził doświadczony ekspert i trener z „Instytutu projektowania społecznego” z Biszkeku – Aleksandr Tretiakov. W interaktywnej formie uczestnicy szkolenia zastanawiali się nad mechanizmami udziału społeczeństwa w życiu publicznym miasta oraz metodami współpracy instytucji administracji państwowej zarówno z pojedynczymi obywatelami, jak i z organizacjami pozarządowymi. Drugi dzień poświęcony był przede wszystkim monitoringowi usług publicznych –jego niezbędności dla efektywnego zarządzania miastem. Trener zapoznał też uczestników z działaniami podjętymi na poziomie centralnym – przedstawił proces monitoringu instytucji państwowych, które rozpoczęło kirgiskie Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju.

Drugą część warsztatów stanowiło spotkanie przedstawicieli władzy z działaczami pięciu organizacji pozarządowych z Oszu, podczas którego określono wzajemne zadania i cele instytucji władzy oraz NGO. Poszczególne organizacje przedstawiły również swoje doświadczenia w prowadzeniu monitoringu, w tym jego efekty dla społeczności. Na przykładzie monitoringu jakości wody, przeprowadzonego przez partnerską organizację – Oszski Oddział Interbilim – uczestnicy zobaczyli sens monitoringu, który nie sprowadza się tylko do kontroli poczynań instytucji publicznych, ale dostarczając informacji o realnej sytuacji i problemach mieszkańców, służy poprawie jakości funkcjonowania instytucji publicznych.

Szkolenie było niezbędnym krokiem do rozpoczęcia dalszych działań projektowych na rzecz partycypacji obywatelskiej, bowiem pozwoliło na uzupełnienie i wyjaśnienie różnych nieścisłości związanych z tematyką współpracy władzy ze społeczeństwem oraz ze środowiskiem organizacji pozarządowych (m.in. uświadomiło uczestnikom istniejący w prawie kirgiskim obowiązek włączania społeczeństwa w proces decyzyjny). Bezpośrednie zaś spotkanie przedstawicieli władzy lokalnej z działaczami społecznymi pozwoliło obu stronom dialogu wyjść poza często powtarzalne stereotypizujące opinie i wzajemne oskarżenia, stwarzając tym samym przestrzeń do realnego dialogu społecznego w przyszłości.

 

Elżbieta Świdrowska, Koordynator Projektu

Skip to content