Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Program Inicjatyw społecznych dla Miasta Rustavi

Program Inicjatyw społecznych dla Miasta Rustavi

rustavi 01

W dniach 18-24 lipca br. odbyła się w Rustavi wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina, której celem było przygotowanie wdrożenia mechanizmów stymulowania społecznych inicjatyw lokalnych w mieście. Projekt realizowany w ramach programu „Wsparcie Demorkacji 2012” jest rozwinięciem zainicjowanej wcześniej wspólnie z Miastem Gdynia  polityki zaangażowania administracji miejskiej Rustavi we wspólne inicjatywy z mieszkańcami. W ramach inicjatywy realizatorzy chcą położyć szczególny nacisk na problemy społeczne, integrację społeczności lokalnych oraz aktywizację młodzieży.

W trakcie wizyty zespół SRGG przeprowadził warsztaty z zespołem roboczym i partnerami lokalnymi, w ramach których zaprezentowane zostały:

rola inicjatyw lokalnych w rozwoju  miasta  na przykładzie Gdyni;
zasady stymulowania  inicjatyw lokalnych;
kompleksowe podejście do rewitalizacji osiedli  mieszkaniowych na przykładzie Chyloni w Gdyni;
rodzaje potencjalnych projektów lokalnych;
instrumenty wsparcia ze strony miasta.

rustavi 03

Wspólnie z głównym partnerem gruzińskim, Samorządem Miasta Rustavi, zespół dokonał oceny dostępnych zewnętrznych środków na realizację nowych inicjatyw społecznych, a także nawiązano współpracę i uzgodniono kolejne działania z ośrodkiem dziennej opieki dla dzieci, małym domem dziecka oraz ośrodkiem dla niepełnosprawnych.

Kolejnym etapem projektu będą zaplanowane na wrzesień warsztaty dla pracowników gruzińskich instytucji oraz warsztaty dla ich podopiecznych.

stowarzyszenie rozwoju gospodarczego

 

 

 

 

Skip to content