Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Partnerstwo w Krzywym Rogu na Ukrainie

Partnerstwo w Krzywym Rogu na Ukrainie

KrzywyRog1

W początkach lipca w Krzywym Rogu miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów projektu współpracy polsko-ukraińskiej, „Przywróćmy rzekę ludziom”, którego głównym celem jest zawiązanie partnerstwa trójsektorowego na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań w Krzywym Rogu, w oparciu o 10-letnie doświadczenia krakowskiego Forum dla Nowej Huty działającego na obszarze o podobnym charakterze: miejski teren przemysłowy, wymagający rewitalizacji. Przedstawiciele wszystkich współpracujących organizacji: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, EkoCentr-K i Krzyworoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z ekspertem Jerzym Darowskim przedyskutowali katalog działań na najbliższe miesiące. Zaprezentowano także, stosowaną w Polsce, metodykę budowania partnerstwa trójsektorowego, zaprezentowano, na czym polega metodyka projektowania przestrzeni publicznych w sposób partycypacyjny, z udziałem mieszkańców (Project for Public Spaces), która została zastosowana m.in. na obszarze Łąk Nowohuckich. W Krzywym Rogu miało również spotkanie partnerów projektu z przedstawicielem urzędu miasta Krzywy Róg, który wyraził chęć uczestnictwa w pracach powstającego partnerstwa. Jest to szczególnie ważne , ponieważ władze miasta podjęły już działania na rzecz oczyszczenia i zagospodarowania brzegów rzeki Saksagań. Projekt realizowany w ramach programu Wsparcia Demokracji przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych jest doskonałą sposobnością do połączenia sił i działań inwestycyjnych na rzecz rewitalizacji tego terenu.

KrzywyRog2

Skip to content