Potęga Wiedzy

W czerwcu br. eksperci Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN zakończyli pierwsze działanie projektu „Potęga Wiedzy”, realizowanego w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. Trzeba podkreślić, że projekt zostanie zrealizowany w Armenii we współpracy z ormiańskimi partnerami – Stowarzyszeniami Odrodzenie Narodu i Most Nadziei. Opracowanie pt. „Prawa dostępu do informacji publicznej”, które zostało przygotowane w języku ormiańskim dla odbiorców ormiańskich, lada dzień pojawi się na stronie internetowej Stowarzyszenia ERWIN oraz zostanie udostępnione partnerom. Publikacja, z której w pierwszej kolejności będą korzystać odbiorcy bezpośredni projektu – młodzi niepełnosprawni dziennikarze, ma charakter nie tyle podręcznika akademickiego, lecz przede wszystkim przewodnika praktycznego, bowiem będąc w wersji e-book, opracowanie może służyć pomocą wszystkim zainteresowanym ww. tematyką. Zagadnienia zawarte w opracowaniu obejmują tematykę warsztatów, które zostaną przeprowadzone już w Armenii dla odbiorców bezpośrednich. Uczestnicy warsztatów oraz czytelnicy e-booka znajdą tam odpowiedź na zasdnicze pytania dotyczące: wolności informacji publicznej, uwarunkowań historycznych i przyczyn wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących dostępu do informacji zarówno w Armenii jak i w Polsce czy Stanach Zjednoczonych, sposobów uzyskiwania ww. informacji, praktycznego pisania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Skip to content