Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Aktywna Gromada ruszyła na Ukrainie

Aktywna Gromada ruszyła na Ukrainie

Ruszyły pierwsze  działania w projekcie  „Aktywna Gromada” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich na Ukrainie w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. W Artemowsku, Amwrosijewsku i Krasnoarmijsku zorganizowano   warsztaty dla organizacji pozarządowych w zakresie monitorowania świadczenia usług publicznych,  szkolenia dla członków zespołów ds. komunikacji z mieszkańcami w urzędach rejonowych oraz wspólne warsztaty dla obu grup na temat prowadzenia spotkań z mieszkańcami metodą RADAR. Metoda RADAR polega na zgłaszaniu przez mieszkańców i przedstawicieli NGO głównych problemów wpływających na jakość ich życia. Następnie podczas spotkań z mieszkańcami trzech miast przygotowano wspólną listę najważniejszych problemów , m .in.  remont dróg lokalnych, ocieplenie budynków mieszkalnych,  doprowadzenie gazu do domów mieszkalnych, remont domów kultury,  utylizacja śmieci, poprawa jakości wody pitnej (do domów i mieszkań doprowadzona jest tylko woda przemysłowa).

Sporządzono także listę konkretnych inicjatyw i działań, służąca rozwiązywaniu wskazanych problemów.  Już w lipcu  w samorządach Artemowska, Amwrosijewska i Krasnoarmijska zostaną uruchomione Banki Inicjatyw Mieszkańców w formie skrzynki dialogu z mieszkańcami.

 

 

Skip to content