Aktualności

Szkolenia w Tunezji

W ramach programu Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego przez Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, w marcu 2012 r. przeprowadzono trzy szkolenia pt. Umiejętności przywódcze liderów młodzieżowych organizacji pozarządowych skierowane do tunezyjskich organizacji pozarządowych z trzech regionów Tunezji. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych polskich trenerów odbyły się w Ain Draham (dla organizacji z północy kraju), Kairouan (z centrum kraju) i Zarzis (z południa kraju).

Do udziału w szkoleniach zaproszono liderów i członków tunezyjskich młodzieżowych organizacji pozarządowych, którzy aktywnie działają w ramach swoich organizacji i w środowisku lokalnym, zainteresowanych wymianą doświadczeń z działaczami organizacji pozarządowych z Polski i poszerzeniu swojej wiedzy m.in. nt. stylów przywódczych i roli lidera organizacji pozarządowej oraz rozwinięcie konkretnych umiejętności użytecznych w codziennej pracy organizacji pozarządowej. Uczestnicy szkoleń dostali do wykonania „zadanie domowe”, podczas realizacji którego mogą wykorzystać i przećwiczyć na gruncie swoich organizacji umiejętności zdobyte podczas szkoleń.

W szkoleniach wzięło udział ponad 60 młodych ludzi reprezentujących 36 organizacji pozarządowych powstałych w większości po przemianach 2010/2011 r. działających w najróżniejszych obszarach: od edukacji i przeciwdziałaniu bezrobociu począwszy, poprzez promowanie postaw i zaangażowania obywatelskiego, na organizacjach ekologicznych skończywszy. Więcej informacji o uczestnikach i ich organizacjach wkrótce. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona we współpracy z Ambasadą RP w Tunisie i siecią tunezyjskich organizacji pozarządowych TACID.

Ponadto, po zakończeniu szkolenia w danym regionie trenerzy przeprowadzili konsultacje z zainteresowanymi lokalnymi organizacjami, w których działają uczestnicy szkolenia. Spotkania były okazją do podzielenia się doświadczeniami z polskiej transformacji i działań prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe związanych z obszarami zainteresowań organizacji tunezyjskich, jak również rozmowy nt. prowadzenia organizacji pozarządowej, realizacji projektów itp.

Szkolenia i konsultacje dla tunezyjskich organizacji pozarządowych zrealizowano w ramach projektu „Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content