Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Uwagi dotyczące konkursu Wsparcie Demokracji

Uwagi dotyczące konkursu Wsparcie Demokracji

Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane w Konkursie „Wsparcie Demokracji 2012”. Równocześnie na bieżąco udzielamy odpowiedzi organizacjom zainteresowanym informacją o ocenie ich wniosków, odpowiedzi są udzielane zgodnie z kolejnością otrzymania zapytań.

Chcemy podzielić się z Państwem uwagami, jakie nasunęły się nam w trakcie organizacji Konkursu, licząc, że przydadzą się one w trakcie kolejnych edycji.

1) Pojawiło się stosunkowo dużo wniosków adresowanych do odbiorców z Tunezji i Birmy. Z opisów większości projektów dotyczących Tunezji wynika, że organizacje miały już kontakty z partnerami z regionu. Wnioski birmańskie to w większym stopniu „разведка боем” czyli próba podjęcia pracy na częściowo nieznanym terenie. Mamy nadzieję, że wnioski, które wsparliśmy pomogą kolejnym organizacjom na realizację działań oczekiwanych przez lokalnych partnerów i na mądrą współpracę z organizacjami w Afryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej.

2) Dostaliśmy wiele ciepłych słów za rezygnację z wysyłania wraz z wnioskiem papierowej kopii wyciągu z KRS. Wyciągi są dostępne na stronach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zachęcamy innych grantodawców do podążania naszym śladem.

3) Mimo jednoznacznego zapisu w formularzu wnioskowym dla wielu wnioskodawców zaskoczeniem był wymóg przesłania linku do opublikowanego w internecie Statutu i Sprawozdania rocznego. Wszystkim organizacjom, które przesłały dokumenty wyłącznie w formie papierowej, daliśmy czas na uzupełnienie powyższych linków (brak linków oznaczałby niekompletność wniosku i tym samym niespełnienie kryteriów oceny formalnej). Chcielibyśmy jeszcze raz powtórzyć: W ramach konkursu planujemy wspieranie wyłącznie organizacji, które udostępniają podstawowe informacje o swojej pracy, w tym sprawozdania finansowe i merytoryczne.

4) Problemem okazało się dosłowne rozumienie przez wnioskodawców pierwszego punktu Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym:

1. W ramach konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów: Partnerstwa Wschodniego (70%-85% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina; Afryki Północnej i Azji (15%-30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Libia, Tunezja, Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma. Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Co prawda nikt nie złożył wniosków adresowanych na rzecz Rosji, Niemiec, RPA czy Kazachstanu, ale były projekty, których przytłaczająca większość działań planowana była na terenie Polski. Źródłem ograniczenia dofinansowania takich projektów są zapisy Ustawy o współpracy rozwojowej i Fundacja nie ma możliwości wspierana takich projektów.

5) Przypominamy o wypełnianiu wszystkich rubryk w formularzu. Staraliśmy się nie zbierać zbędnych danych. Jeśli prosimy o wpisanie adresu rejestrowego i adresu do korespondencji, to dlatego, że są one nam niezbędne. Jeden jest nieodzownym elementem umowy (formalna siedziba organizacji), drugi – miejscem gdzie kierujemy korespondencję wysyłaną tradycyjną pocztą. Wpisanie w polu adres do korespondencji „jak wyżej” nie ułatwia pracy listonoszowi.

Krzysztof Stanowski

Skip to content