Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Wizyta studyjna w Polsce tunezyjskich liderów lokalnych

Wizyta studyjna w Polsce tunezyjskich liderów lokalnych

W ramach programu Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego przez Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, na przełomie maja i czerwca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna w Polsce pt. Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w której wzięło udział 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Tunezji.

Wśród osób uczestniczących w wizycie znaleźli się młodzi liderzy lokalnych organizacji zajmujących się m.in. kwestiami socjalnymi (w tym aktywizacji zawodowej), ekologią, rozwojem lokalnym, aktywizacją wspólnot lokalnych, edukacją i kontrolą obywatelską, kwestiami równouprawnienia kobiet, sprawami młodzieży.

Celem wizyty było poszerzenie wiedzy uczestników nt. stosunku obywatel-państwo w systemie demokratycznym, koncepcji i roli społeczeństwa obywatelskiego, doświadczeń polskiej transformacji – w tym reformy ustrojowej i samorządowej, jak również zapoznanie się z dobrymi praktykami działań organizacji pozarządowych i nawiązanie kontaktów z organizacjami polskimi.

W ciągu 7 dni pobytu w Polsce działacze tunezyjscy mieli okazję: posłuchać i podyskutować o przemianach w Polsce lat ‘80 i ‘90 i przydatności tych doświadczeń na gruncie tunezyjskim w Kancelarii Prezydenta RP podczas spotkania z Doradcami Prezydenta RP; zapoznać się z funkcjonowaniem systemu władzy i zasadami działania, kompetencjami i relacją między organami władzy na różnych szczeblach podczas spotkań m.in. z Wicemarszałkiem Senatu i w Sejmie, w Sejmiku Mazowieckim, z Wiceburmistrzem w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ oraz wizyt w terenie m.in. w urzędach gmin i sołectwach i podległych im instytucjach, dowiedzieć się nt. relacji i kontaktów tych instytucji ze społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi; odwiedzić biuro i zapoznać się z rolą Rzecznika Praw Obywatelskich; poszerzyć wiedzę nt. polskich dróg do niepodległości i innych ważnych wydarzeń z historii Polski oraz roli społecznej i zasad pracy instytucji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i zachowania pamięci historycznej, jak Muzeum Powstania Warszawskiego i Dom Spotkań z Historią.

Ważną częścią wizyty były liczne spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarach zbliżonych do profili organizacji tunezyjskich (m.in. organizacje obywatelskie, kobiece, ekologiczne itd.) oraz środowiskach lokalnych (podczas wizyt terenowych). Tunezyjczycy zainteresowani byli zarówno programami merytorycznymi, projektami, współpracą z lokalnymi społecznościami, samorządem, partnerami zagranicznymi prowadzonymi przez odwiedzane organizacje, jak i ich strukturą, członkostwem, organizacją pracy, czy finansowaniem. Odbyli też spotkania z pozarządowymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami „infrastrukturalnymi”, federacjami, platformami i sieciami organizacji, których doświadczenia mogą być przydatne w czasie wzrastania i wzmacniania tunezyjskiego trzeciego sektora.

Jeden dzień wizyty poświęcono w całości wspólnym polsko-tunezyjskim warsztatom skupionym wokół tematyki społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości, w których oprócz gości z Tunezji wzięli udział przedstawiciele zainteresowanych rozwijaniem współpracy z Tunezją organizacji polskich. Warsztatom towarzyszyły targi organizacji polskich i tunezyjskich, dające możliwość dowiedzenia się więcej nt. ich działalności, nawiązania kontaktów, porozmawiania o obszarach ew. współpracy, po których miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem panów prof. Jerzego Regulskiego, Krzysztofa Herbsta i Marcina Przeciszewskiego pt. Ruchy i organizacje pozarządowe w Polsce w okresie transformacji.

Tunezyjscy liderzy lokalni z dużym zainteresowaniem odnosili się do doświadczeń polskiej transformacji, m.in. reformy samorządowej i szeroko pojętego funkcjonowania trzeciego sektora i jego roli w aktywizacji lokalnych społeczności i zmienianiu lokalnej rzeczywistości, deklarując zainteresowanie realizowaniem wspólnych projektów z organizacjami polskimi w przyszłości.

Więcej informacji nt. organizacji tunezyjskich uczestniczących w wizycie studyjnej wkrótce.

Wizyta studyjna liderów tunezyjskich organizacji lokalnych realizowana jest w ramach projektu „Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content