Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Węgry i Ukraina zagrożeniem dla demokracji w regionie

Węgry i Ukraina zagrożeniem dla demokracji w regionie

Wszystkie 29 krajów Europy środkowo-wschodniej i Euroazji, które dokonały znacznych postępów demokratycznych w latach 90., przechodzą obecnie regres albo stagnację – wynika z najnowszego raportu „Nations in Transit 2012“ ogłoszonego przez amerykańską fundację Freedom House.

Dotyczy to zarówno nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Bałkanów Zachodnich, jak i krajów b. ZSRR. Negatywna tendencja w całym regionie trwa od ok. pięciu lat. Wśród członków UE jej najbardziej jaskrawym przedstawicielem są Węgry, w których rząd nadal dąży do jak największej koncentracji władzy. W krajach spoza UE największą negatywną tendencję odnotowano w zeszłym roku na Ukrainie, której wynik pod względem demokratyzacji i przejrzystości życia publicznego pogorszył się w pięciu z siedmiu kategorii analizowanych przez Freedom House. – Negatywne tendencje w obu tych krajach – Ukrainie i na Węgrzech – mogą być poważnym wyzwaniem dla regionu – mówi David Kramer, szef Freedom House.

Negatywna tendencje dotknęła także państwa Bałkanów zachodnich, gdzie reformy utknęły w zeszłym roku, wzrasta korupcja i brak przejrzystości w polityce oraz administracji. Pogarsza się także sytuacja w krajach b. ZSRR, Kaukazu i Azji Środkowej, a zwłaszcza: na Białorusi, w Azerbejdżanie i Kazachstanie. Autorzy prowadzonego corocznie zestawienia przypominają, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, ale trzeba nad nią pracować, zwłaszcza w krajach, które nie mają długiej tradycji demokratycznej. Odnotowują też, że mimo nadziei zeszłoroczna Wiosna Arabska w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu nie wpłynęła pozytywnie na inne regiony świata np. republiki postradzieckie. W niektórych z nich w obawie przed powtórką arabskiego scenariusza przykręcono wręcz śrubę opozycji i ograniczono wolności obywatelskie.

Pełen raport „Nations in Transit 2012“: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2012

Skip to content