Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki otwartego konkursu grantowego w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012”

Wyniki otwartego konkursu grantowego w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012”

Informujemy, że do konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2012″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 r. zgłoszono 148 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 22 195 998,80 zł, w tym 133 wnioski dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego, 14 wniosków dotyczących krajów Afryki Północnej i Azji oraz 1 wniosek dotyczący zarówno krajów Partnerstwa Wschodniego, jak i Azji Środkowej.

Do oceny merytorycznej skierowano 137 wniosków spełniających wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”.

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania łącznie 73 wnioski projektowe:

26 projektów ze ścieżki małe granty dotyczących krajów Partnerstwa Wschodniego;
4 projektów ze ścieżki małe granty dotyczących krajów Afryki Północnej i Azji;
37 projektów ze ścieżki duże granty dotyczących krajów Partnerstwa Wschodniego (w tym 20 projektów na liście rezerwowej);
6 projektów ze ścieżki duże granty dotyczących krajów Afryki Północnej i Azji.

Decyzją Zarządu Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” podjętej na podstawie powyższych rekomendacji Komisji Grantowej wybrano do dofinansowania następujące wnioski:

ścieżka małe granty: demo12- M/45, M/166, M/88, M/101, M/165, M/158, M/64, M/115, M/78, M/179, M/122, M/108, M/33, M/167, M/75, M/136, M/152, M/47, M/128, M/59, M/43, M/160, M/70, M/49, M/56, M/157, M/52, M/162, M/89, M/76.

ścieżka duże granty: demo12-  D/142, D/50, D/178, D/92, D/148, D/65, D/126, D/187, D/120, D/38, D/164, D/114, D/54, D/123, D/67, D/117, D/103, D/139, D/46, D/190, D/116, D/73, D/69.

lista rezerwowa: demo12- D/134, D/141, D/144, D/111, D/34, D/32, D/131, D/163, D/35, D/82, D/129, D/118, D/192, D/155, D/150, D/106, D/168, D/176, D/109, D/86.

Komisja Grantowa upoważniła Zarząd Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” do uzgodnienia z wnioskodawcami ostatecznego budżetu oraz zakresu działań projektów rekomendowanych do dofinansowania. Z każdym wnioskodawcą będziemy się w tej sprawie kontaktować indywidualnie.

Wszystkie organizacje, których wnioski były oceniane przez Komisję Grantową, otrzymają w najbliższym czasie pisemne powiadomienie dot. decyzji Komisji.

Skip to content