Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami tunezyjskich organizacji pozarządowych

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami tunezyjskich organizacji pozarządowych

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zaprasza przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych na całodniowe spotkanie z przedstawicielami tunezyjskich organizacji pozarządowych, którzy będą gościć na wizycie studyjnej w Polsce. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń nt. działań/aktywności organizacji pozarządowych w Polsce i w Tunezji oraz potencjalne nawiązanie współpracy.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 1 czerwca, w Warszawie w godzinach 9:00-18:30 (zapraszamy na wspólny obiad) i będzie miało formę wspólnego polsko-tunezyjskiego warsztatu prowadzonego aktywnymi formami nauczania. Podczas dwóch sesji uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać się nawzajem i dowiedzieć się więcej o społeczeństwach obywatelskich w swoich krajach. Trzecia sesja będzie całkowicie poświęcona polsko-tunezyjskim targom organizacji, po których odbędzie się dyskusja panelowa pt. „Ruchy i organizacje pozarządowe w Polsce w okresie transformacji”.

Wśród osób uczestniczących w wizycie studyjnej są organizacje zajmujące się m.in. kwestiami socjalnymi, ekologią, rozwojem lokalnym, aktywizacją wspólnot lokalnych, kwestiami równouprawnienia kobiet.

Mamy nadzieję, że wspólne warsztaty będą nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale również wspomogą rozwój kontaktów z partnerami z Tunezji.

W trakcie warsztatu przewidziane jest tłumaczenie polski-francuski.

Zainteresowane organizacje zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (nazwa organizacji, dane kontaktowe przedstawiciela i pełniona w organizacji funkcja, ew. krótka informacja nt. dotychczasowych projektów organizacji w Afryce Północnej) na adres pologne-tunisie@solidarityfund.pl do 28 maja 2012 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, do 29 maja Fundacja poinformuje organizacje o zaproszeniu ich do udziału w warsztacie.

Wizyta studyjna liderów tunezyjskich organizacji lokalnych realizowana jest w ramach projektu „Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content