Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy – ważne informacje dla wnioskujących

Konkurs grantowy – ważne informacje dla wnioskujących

W związku z pytaniami organizacji przygotowujących wnioski potwierdzamy, że zgodnie z regulaminem:

  • koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitej wartość projektu (wnioskowana dotacja + wkład własny);
  • wkład własny musi stanowić minimum 5% wartości projektu (wnioskowana dotacja + wkład własny).

Generator wniosków w podsumowaniu mógł zaokrąglać procentowy udział wkładu własnego i kosztów administracyjnych. Przepraszamy i prosimy o uważną weryfikację tych wartości w budżecie.

Skip to content