Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Dialog na Rzecz Modernizacji Białorusi

Dialog na Rzecz Modernizacji Białorusi

Szef MSZ Radosław Sikorski i Komisarz UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa Stefan Fuele otworzyli konferencją poświęconą Białorusi organizowaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej

Seminarium “Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość” organizowane 16-17 kwietnia 2012 r. w Warszawie wpisuje się w nową inicjatwę Unii Europejskiej wobec Białorusi “Europejski Dialog na Rzecz Modernizacji ze Społeczeństwem Białoruskim”. Jest to pierwsze z serii seminariów eksperckich wspierających te nową inicjatywę. – Chcemy pokazać, że mamy pozytywną agendę wobec Białorusi – szef MSZ Radosław Sikorski mówił, otwierając seminarium w warszawskich Łazienkach. – Ale podstawowym warunkiem dialogu z władzami w Mińsku jest uwolnienie wszystkich więźniów politycznych – mówił Stefan Fuele, komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa.

Kolejne seminaria będą odbywać się w pozostałych państwach członkowskich UE. Celem ”Europejskiego Dialogu na Rzecz Rzecz Modernizacji ze Społeczeństwem Białorusi” jest lepsze zrozumienie przez Unię, opozycję białoruską i społeczeństwo obywatelskie wizji nowoczesnej i demokratycznej Białorusi oraz reform, które są niezbędne do jej zbudowania. Chcemy zbadać możliwości rozwoju i wsparcia procesu modernizacji Białorusi za pomocą instrumentów pozostających w dyspozycji UE. A także dostarczyć stronie białoruskiej bezpośrednią wiedzę od państw członkowskich UE o doświadczeniach transformacyjnych.

Spotkania “Dialogu na Rzecz Modernizacji ze Społeczeńswem Białoruskim” podzielone są na cztery platformy: dialog polityczny i reformy; sprawiedliwość i polityka wewnętrzna; gospodarka i  reformy społeczne włącznie z prywatyzacją; handel, wolny rynek, deregulacja gospodarki.

Warszawskie spotkanie wpisuje się w platformą ekonomiczną “Dialogu”. Naszym celem jest podzielenie się polskim doświadczeniem w dziedzinie prywatyzacji oraz analiza możliwej pomocy z instytucji unijnych oraz gospodarczych, na którą może liczyć Białoruś w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków politycznych.

Do udziału w warszawskim seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorcy, eksperci, przedstawiciele administracji publicznej średniego i niskiego szczebla oraz eksperci w dziedzinie prywatyzacji z państw członkowskich UE oraz europejskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Otwierające przemówienia wygłosili: szef polskiego MSZ Radosław Sikorski oraz Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki sąsiedztwa UE Stefan Fuele.  Z wykładem specjalnym o polskiej transformacji wystąpił prof. Leszek Balcerowicz, b. wicepremier, minister finansów, prezes NBP, twórca polskiej reformy gospodarczej.

Współorganizatorami konferencji, oprócz Fundacji Solidarności Międzynarodowej, jest Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych “CASE”, Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie i MSZ RP. Konferencja jest finansowana przez MSZ ze środków na rzecz pomocy rozwojowej „Polska Pomoc”.

Więcej fotografii >>>

Skip to content