Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Program Polska-Tunezja. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Program Polska-Tunezja. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Program Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest pierwszym programem własnym Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” (Fundacji Solidarności Międzynarodowej). Program realizowany jest z CPF włoskich – środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach programu w pierwszym półroczu 2012 r. zrealizowano dwa projekty wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i przemian demokratycznych w Tunezji:

Projekt I: Program szkoleniowy dla tunezyjskich młodzieżowych organizacji pozarządowych (przy współpracy z Ambasadą RP w Tunisie), w ramach którego w marcu 2012 r. przeprowadzono trzy szkolenia pt. Umiejętności przywódcze liderów młodzieżowych organizacji pozarządowych skierowane do tunezyjskich organizacji pozarządowych z trzech regionów Tunezji.

Projekt II: Wizyta studyjna w Polsce dla tunezyjskich liderów lokalnych pt. Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, która odbyła się na przełomie maja i czerwca 2012 r. i w której wzięło udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Tunezji.

Skip to content