Aktualności

Konkurs Grantowy 2012

Wsparcie Demokracji 2012 jest programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”* finansowanym w ramach programu polskiej wspólpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. W ramach programu zrealizowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

W ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

Partnerstwa Wschodniego (70%-85% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;

Afryki Północnej i Azji (15%-30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Libia, Tunezja, Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma.

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Granty przyznawane będą zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na podstawie umów państwo-kościół, na projekty służące wsparciu przemian demokratycznych w wymienionych wyżej krajach i realizowane w ścisłej  współpracy z partnerami z w/w krajów.

Harmonogram i struktura konkursu:

Termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r. Decyduje data zarejestrowania w elektronicznym generatorze wniosków oraz data nadania pocztą wersji papierowej zgłoszenia.
Okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2012 r.
Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100-350 tys. zł;
małe granty –  wysokość dofinansowania jednego projektu 30-60 tys. zł.
Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów w ramach konkursu grantowego wynosi 6 730 tys. zł.
Minimalny wkład własny: 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego, w tym praca wolontariuszy).

Pobierz i przeczytaj Zasady uczestnictwa w konkursie grantowym a następnie przejdź do generatora wniosków i wypełnij formularz.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl
pod numerami telefonów tel. +48 22 290 66 22 wewnętrzny 8 (w dni robocze w godzinach 9-16);
podczas spotkań informacyjnych, których miejsca i terminy podane zostaną na stronie projektu.
Organizacje, które przygotowują wnioski grantowe zachęcamy do kontaktu z koordynatorami programu, którzy odpowiedzą na Państwa pytania.

Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy do starannego zapoznania się z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym oraz generatorem wniosków.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content