Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943

2012Ukraina 

 

Stowarzyszenie „Panorama Kultur”

 

Tytuł projektu: Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 / Reconciliation through Remembrance. Volhynia 1943 

 

Celem projektu było promowanie zachowań i świadomości demokratycznej, wsparcie ukraińskich środowisk starających się w otwarty sposób rozmawiać o skomplikowanej ukraińskiej historii i wprowadzać tematykę pamięci do otwartej debaty społecznej na Ukrainie, a także tworzenie podstaw edukacji obywatelskiej w obszarze radzenia sobie z tzw. “trudną pamięcią”.

Projekt jest elementem wieloletniego działania edukacyjno-społecznego adresowanego do krajów, w których do końca nie dokonała się rewizja konfliktów międzynarodowych. Uczestnikami działania była młodzież, która poznała trudną, wspólną historię Polaków i Ukraińców, a także trud godzenia się z historią poprzez odnajdywanie postaw ludzi szlachetnych i sprawiedliwych, szczególnie wśród Ukraińców ratujących Polaków w okresie czystek etnicznych prowadzonych przez OUN i UPA w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji oraz Polaków pomagających Ukraińcom w czasie akcji odwetowych i wysiedleńczych. Dzięki projektowi zaangażowanie około 200 polskich i ukraińskich studentów oraz ekspertów, a także instytucje z obu krajów do zbierania świadectwa historii mówionej ostatnich świadków konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie i po II wojnie światowej. 

 

W ramach przeprowadzonych działań zorganizowano dwudniową sesję naukową, w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, w której głos zabrali  badacze i specjaliści zarówno z Polski, jak i z Ukrainy oraz warsztaty przygotowujące młodych uczestników do dokumentowania historii mówionej poprzez zbieranie relacji. Zorganizowano Ekspedycję – letnią szkołę historii mówionej na Wołyniu. Podczas dwóch tygodni na Wołyniu 20 młodych osób z Polski i Ukrainy zebrało relacje świadków historii i opracowało je, czego wynik można zobaczyć w Internecie.

 

Więcej o projekcie:
http://pk.org.pl/panoramakultur/node/2440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pk.org.pl

 

Skip to content