Projekty w Ukrainie

Demokracja w twojej głowie

2012 – Ukraina 

 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” 

 

Tytuł projektu: Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz praw człowieka w ukraińskich szkołach / Democracy in our mind. Human rights education in Ukrainian schools

 

Ukraina zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich w dziedzinie wdrożenia Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec (2010) 7 w sprawie Karty Edukacji dla Demokratycznego Obywatelstwa i Edukacji Praw Człowieka.

Projekt miał na celu wzmocnienie udziału nauczycieli, pracowników systemu edukacji i młodzieży w transformacji polityki oświatowej na Ukrainie. W ramach projektu poddane zostały analizie i ocenie programy szkolne i podręczniki, pod kątem uwzględniania w nich praw człowieka oraz sposobu, w jaki jest to robione. W ramach inicjatywy przeprowadzono szkolenia dla grupy 28 osób, ponadto powstała specjalna strona internetowa oraz publikacja z materiałami przygotowanymi przez uczestników i ekspertów.

 

Więcej o projekcie:
http://www.demoinmind.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosedukator.pl/

 

 

Skip to content