Projekty w Gruzji

Akademia Lidera

2012 – Gruzja 
 

Fundacja Ekorozwoju

 

Tytuł projektu: Akademia Lidera – aktywni mieszkańcy dla zmian gospodarczych i społecznych / Leader’s Academy – active inhabitants for economical and social change

 

Projekt zrealizowany został przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie z Tkibuli District Development Fund (TDDF), Caucasus Environmental NGO Network CENN oraz Black Sea Eco – Academy (BSEA). Celem projektu było zwiększenie aktywności obywateli (lokalnych liderów) w zakresie poprawy jakości życia w miejscu ich zamieszkania oraz nawiązanie współpracy pomiędzy regionami i wymiana doświadczeń w zakresie kreowania rozwoju lokalnego. Odbiorcami  projektu były organizacje pozarządowe i liderzy lokalni z różnych rejonów kraju, a także pośrednio lokalna administracja samorządowa oraz mieszkańcy obszarów wiejskich.

W ramach projektu  przeprowadzone zostały m.in. szkolenia dla 20 liderów, którzy zostali wyposażeni w podstawowe umiejętności umożliwiające samodzielne i efektywne funkcjonowanie w lokalnych społecznościach;  wsparcie merytoryczne (mentoring) dla liderów w regionach;  wizyta studyjna w Polsce dająca możliwość  poznania dobrych praktyk pracy liderów lokalnych w Polsce. W ramach projektu zrealizowano dziesięć mini-projektów na rzecz lokalnych społeczności.  

 

Więcej o projekcie:
http://www.fer.org.pl/index_projekty.php?dzial=2&kat=8&art=53#a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fer.org.pl/

 

 

 

Skip to content