Projekty w Armenii

Dyplomacja kulturalna

2012 – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina

Fundacja ContraPunctum

 

Tytuł projektu: Dyplomacja kulturalna – program szkoleniowy dla menedżerów kultury z krajów PW / Cultural diplomacy – training programme for EaP culture managers

 

Zrealizowany projekt był odpowiedzią na coraz silniej akcentowane potrzeby współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej, udrożnienia kanałów komunikacji na linii władza-obywatele oraz impuls do podjęcia konkretnych działań mających na celu większe zaangażowanie świata kultury w procesy kształtowania stosunków gospodarczo-społecznych. Analizie został poddany europejski i polski system zarządzania kulturą możliwością lobbingu i pozyskiwania funduszy, budowania partnerstw i współpracy zagranicznej, a także możliwością łączenia kultury i biznesu. Na konferencji w Kijowie uczestnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego i przedstawiciele warszawskich instytucji kultury mieli możliwość podsumować swoje działania oraz wymienić się doświadczeniami.

 

 

 

 


http://www.contrapunctum.org/

 

 

Skip to content