Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie z Fundacją

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z zespołem Fundacji, które odbędzie się w dniu 28 września o godz. 16:00 w Warszawie.
 
 
Spotkanie będzie nie tylko okazją do dowiedzenia się o dotychczasowej działalności Fundacji i planach na przyszłość, ale również przestrzenią do dyskusji nad określeniem obszarów i form współpracy Fundacji z organizacjami pozarządowymi, w tym możliwości wsparcia capacity building polskich organizacji pracujących za granicą.
 
 
Zainteresowane organizacje prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 23 września 2012 na adres aleksandra.kielanowska@solidarityfund.pl (z tytułem wiadomości „Spotkanie 28 września”).
 
 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko:
Nazwa organizacji:
Funkcja pełniona w organizacji:
Adres e-mail:
Tel. kontaktowy:
Pytania/tematy, które chciał(a)bym poruszyć podczas spotkania:
 

Zapraszamy!