Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2015”

Informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP zgłoszono 88 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 14 110 807 zł.
6 wniosków nie spełniło wymogów formalnych wskazanych w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015”

Komisje Grantowe na podstawie kryteriów merytorycznych określonych w pkt. 9. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015″ dokonały oceny merytorycznej 82 wniosków spełniających wymogi formalne.

W dniu 3 marca 2015 r. zgodnie z pkt. 17.6. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015” na podstawie ocen i rekomendacji Komisji grantowych Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu:

  • 7 projektów dotyczących Gruzji, Mołdawii,
  • 3 projektów dotyczących Tunezji,
  • 3 projektów dotyczących Tadżykistanu,
  • 5 projektów dotyczących Białorusi.

Ze względu na szczególne warunki polityczne w krajach, do których adresowane są wybrane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów), Zarząd Fundacji zadecydował o niezamieszczaniu szczegółowych informacji na temat wybranych projektów na liście rankingowej.


[Lista rankingowa: Gruzja, Mołdawia]

[Lista rankingowa: Tunezja]

[Lista rankingowa: Tadżykistan]

[Lista rankingowa: Białoruś]

 

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

 

Program „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

logo