Wyniki konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Uprzejmie informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” zarejestrowano łącznie 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 4 314 727 zł.

Wymogi formalne określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” spełniło 5 wniosków, które następnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej:

•    2 wnioski w obszarze I

•    3 wnioski w obszarze II

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zgodnie z pkt. 19.6. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz dostępnej puli środków Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 2 najwyżej ocenionych wniosków:

 

•    1 wniosek w obszarze tematycznym I

•    1 wniosek w obszarze tematycznym II

Ponadto Zarząd Fundacji zadecydował o umieszczeniu 3 kolejnych wniosków, na liście rezerwowej.

Lista rankingowa – obszar tematyczny I

Lista rankingowa – obszar tematyczny II

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

 

Program „WSPARCIE DEMOKRACJI” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP