Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie

2014Ukraina 

Fundacja Dobra Wola

 

Tytuł projektu: Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie / Workshops for ngo’s activists on Ukraine

 

Projekt został przeprowadzony przez Fundację Dobra Wola w partnerstwie z dwiema organizacjami ukraińskimi – Szkołą Równych Możliwości z Kijowa i Partnerstwem z Tarnopola.

 

Celem tego dwuetapowego przedsięwzięcia było wsparcie działaczy lokalnych organizacji pozarządowych z obwodów tarnopilskiego, kijowskiego i sąsiednich w ich pracy z młodzieżą.

 

Podczas pierwszego etapu odbyło się szkolenie e-learningowe dla grupy 98 osób z zakresu praw kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i działalności trzeciego sektora. W drugim etapie osoby, które zakończyły pomyślnie pierwszy etap, wzięły udział w szkoleniach stacjonarnych dotyczących innowacyjnych metod pracy z młodzieżą, takich jak historia mówiona, teatr forum oraz monitoring antydyskryminacyjny.

 

W ramach wykorzystania nowozdobytych umiejętności uczestnicy warsztatów zrealizowali 12 autorskich mini-projektów, np. „Projekt teatralny <Dzieci to nie zabawki>”, „Historia mówiona: Czasy przebudowy lat 1985-1991” czy „Moja pierwsza praca”.

 

dw1

dw2

dw3

 

 

dobra wola       2           logo Partnerstwo