Tunezyjski dziennikarz w akcji 2015

2015Tunezja 

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

 

Tytuł projektu: Tunezyjski dziennikarz w akcji 2015 / Tunisian journalist in action 2015

 

Projekt stanowi kontynuację wspólnych działań Stowarzyszenia Gazet LokalnychAssociation Tunisienne des Medias Alternatifs z lat 2013-14 w Tunezji.

 

Celem projektu było wsparcie rozwoju demokracji lokalnej poprzez edukację i ukierunkowaną aktywizację dziennikarzy mediów lokalnych oraz zespołu organizacji partnerskiej.

 

W ramach projektu w Polsce odbyła się: 6-dniowa wizyta 3 przedstawicieli partnera poświęcona organizacji konkursów dziennikarskich, 14-dniowy staż dziennikarski w okresie wyborów parlamentarnych dla 4 dziennikarzy lokalnych, a w Tunezji: 4-dniowe warsztaty trenerskie dla 12 dziennikarzy i ekspertów medialnych, dwa 3-dniowe warsztaty nt. reportażu społecznego i ekonomicznego dla 24 dziennikarzy lokalnych.

 

Projekt zakończyła gala konkursu „Journaliste en action 2015” w Tunisie, na której wyróżniono laureatów w 7 kategoriach: blog, materiał ekonomiczny, fotodziennikarstwo, reportaż radiowy, reportaż telewizyjny, materiał prasowy i dziennikarska akcja społeczna.

 

Do głównych rezultatów projektu należy podniesienie specjalistycznych umiejętności zawodowych 36 dziennikarzy oraz zespołu partnerskiej organizacji Alternative Media, wdrożenie nowego formatu konkursu dziennikarskiego i zainicjowanie 25 dziennikarskich akcji społecznych w całej Tunezji. W sumie udział w projekcie wzięło 1650 Tunezyjczyków (wliczając w to uczestników akcji społecznych).

 

sgltun151

sgltun152

sgltun153

 

sgl          maf2